Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Resultatet av årets spillningsinventering av älg 

Älg i skog.

Resultatet av årets spillningsinventering av älg visar att älgstammen ökar i några av länets åtta älgförvaltningsområden.

Under våren genomförde jägarna och markägarna i länets älgjaktsområden spillningsinventering av älg. Inventeringen genomförs årligen för att ha god kontroll på länets älgstam.

-Det är troligtvis den största naturinventeringen som görs i Jönköpings län sett till den frivilliga arbetsinsatsen med inventering av de drygt 75 000 provytorna, säger Ingemar Sjöberg, viltvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Länsstyrelsen gör analyser

Inventeringen sammanställs i varje älgjaktsområde och lämnas sedan till Länsstyrelsen som genomför analyser för varje älgförvaltningsområde och för länet som helhet.

-Resultatet visar att älgstammen långsiktigt minskat mot målen i förvaltningsplanerna. Men senaste årets inventering tyder på att älgstammen ökar i några av länets åtta älgförvaltningsområden, fortsätter Ingemar Sjöberg.

Läs resultatet i dess helhet här Pdf, 1.8 MB.

Läs mer om resultatet och de analysmodeller som används i länets älgförvaltningsområden i sammanställningen här:

Älgjakt

Kontakt