Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens analys för bostadsmarknaden är här

Bilden föreställer en mängd hus från ett drönarperspektiv

Den årliga bostadsanalysen från Länsstyrelsen i Jönköpings län är nu färdig. I årets upplaga har länsstyrelsen särskilt haft i uppdrag från Regeringen att stödja kommunerna i deras arbete att motverka vräkningar av barnfamiljer.

Uppdraget redovisas tillsammans med övrig bostadsmarknadsanalys i denna rapport under avsnittet ”Länsstyrelsernas uppdrag om vräkningsförebyggande arbete”.

Bostadsbyggandet fortsätter i en relativt hög takt. Trots nybyggnationen rapporterar kommunerna en fortsatt bostadsbrist. Under år 2020 har vi sett en stor prisökning för villor och bostadsrätter i Sverige som helhet, men även i Jönköpings län.

Länsstyrelsen tar varje år fram en regional bostadsmarknadsanalys. Den utgör ett regionalt kunskapsunderlag om situationen i länet och om hur bostadsmarknaden har utvecklats under senaste året. Länsstyrelsens analys är tänkt att vara ett kunskapsunderlag för kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länet, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i regionen

Läs rapporten i sin helhet här.

Kontakt