Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mindre naturvårdsbränning i Skurugata

Skogsmark som brinner.

I början på vecka 23 planerar Länsstyrelsen att genomföra en mindre naturvårdsbränning i naturreservatet Skurugata i Eksjö kommun. Tidpunkten är dock osäker eftersom det är väder och vind som styr när det är lämpligt. Syftet med bränningen är att vårda och återskapa en brandpräglad skogsbetesmiljö.

Markbränning

Bränningen påminner mer om en markbränning än en traditionell naturvårdsbränning. I vanliga fall vill vi skapa en viss mängd död ved, men i den här bränningen är målet att ge bättre förutsättningar för tallen att föryngra sig och för gräs och örter att etablera sig. Den ovanliga mosippan, som kräver återkommande störningar som till exempel brand och bete för att överleva, kommer att återintroduceras i området.

Bränningen är en del i reservatets planerade skötsel. Sverige har förbundit sig gentemot EU att "upprätthålla gynnsam bevarandestatus för arter och miljöer i Natura 2000-områden". Det betyder kortfattat att vi ska värna extra värdefulla arter och miljöer, och det gör Länsstyrelsen bland annat genom att genomföra naturvårdsbränningar.

En stor blomma med vita, ludna kronblad och gul mitt. Bladrosetten ligger tätt intill marken.

Mosippan är en av växterna som gynnas av en naturvårdsbränning.

Västra delen av Skurugata

Området som ska brännas ligger i naturreservatet Skurugata i Eksjö kommun, ca 6 km nordost om Eksjö. Exakt ligger det i den västra delen och inte vid själva skuran eller Skuruhatt som är de delar av reservatet som besöks mest.

Bränningsområdet är två hektar stort och består till största delen av gles tallskog som idag håller på att omvandlas till skogsbete. Branden kommer att vara lågintensiv och lågorna kommer inte att gå upp i trädtopparna.

Karta över bränningsområdet Pdf, 3.4 MB.

Naturreservatet Skurugata

Bränningsdagen

Under bränningsdagen kommer information att ges via Sveriges Radio P4 trafik och service och Länsstyrelsens webbplats samt Facebook. Mejl kommer även att skickas ut till kommuner och organisationer som vi bedömer når många människor i det aktuella området.

Bränningen kommer att genomföras av utbildad och erfaren personal från Länsstyrelsen och vi kommer att ha kontinuerlig kontakt med Räddningstjänsten och SOS alarm.

Rökutvecklingen blir ofta kraftig vid en naturvårdsbränning och röklukt kan kännas i flera dagar. Det är tyvärr svårt att förutse var röken tar vägen på längre avstånd från brännan, eftersom det bland annat beror på hur luftlagren är skiktade. Små ändringar i vindriktningen kan snabbt ge stora förändringar i hur röken sprider sig och var det kan uppstå mer koncentrerade ansamlingar av rök. Under dagen stiger röken ofta snabbt uppåt, men när kvällen och natten kommer går röken närmare marken.

Med stor sannolikhet kommer röken att gå upp mot Skuruhatt, och Länsstyrelsen kommer därför att ha personal på plats som kan berätta för besökare vad det är som händer längre ner. Om du har astma eller andra luftrörsproblem som kan göra det besvärligt med rök rekommenderas du att inte besöka Skurugata under bränningen eller den närmaste veckan efteråt.

Länsstyrelsen vill uppmana dig som besöker bränningsområdet i efterhand att inte gå in där det har brunnit. Förutom att det är mycket sotigt kan trädrötter och stammar ha brunnit av och de riskerar att falla ljudlöst, särskilt vid blåsigt väder.

Viktig kunskap

Förutom att naturvårdsbränningar ökar den biologiska mångfalden bygger det också upp den allmänna kunskapen om skogsbränder. Det gör att Länsstyrelsen med sina specialkunskaper kan bistå räddningstjänsten vid oplanerade skogsbränder så att vi tillsammans kan hjälpas åt att minska omfattning och skador, som kan bli mycket stora om man inte lyckas begränsa branden.

Kontakt