Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya hastighetsbegränsningar för sjötrafik i Jönköpings kommun

En man som kör vattenskoter

Länsstyrelsen har beslutat om hastighetsbegränsning i en del av Munksjön, kanal mellan Munksjön och Vättern samt i Gästhamnen i Jönköpings kommun. Besluten börjar gälla den 11 juni 2021.

Länsstyrelsen har utrett frågan om hastighetsbegränsning i Munksjön, som ligger i centrala Jönköping, och beslutat att införa begränsningar. I Munksjön norr om Munksjöbron gäller hastighetsbegränsningen 12 knop. I kanal mellan Munksjön och Vättern samt i Gästhamnen gäller hastighetsbegränsningen 5 knop.

Karta över kanal mellan Munksjön och Vättern samt i Gästhamnen

Det rödmarkerade området är max tillåtna hastighet 5 knop.

Karta över område i Munksjön som har hastighetsbegränsningen 12 knop

Det rödmarkerade området är max tillåtna hastighet 12 knop.

Länsstyrelsen anser att en hastighetsbegränsning ska införas av sjötrafiksäkerhetsskäl. Utifrån den expansion som skett i området runt norra Munksjön under senare år, med en stor mängd restauranger och uteserveringar, anser Länsstyrelsen att hastighetsbegränsningen även är relevant av miljöskäl.

Inte hela sjön

Det har funnit önskemål om att det ska införas hastighetsbegränsning i hela sjön. Det anser Länsstyrelsen och flera andra myndigheter skulle få långtgående konsekvenser för de aktiva klubbarna/föreningarna i Munksjön, för allmänheten och övriga som använder Munksjön för fiske eller rekreation. I yttranden från både Transportstyrelsen och Sjöfartsverket är det tydligt att begränsning av hastigheten ur sjöfartssynpunkt bör behandlas restriktivt, speciellt i vattenområden som inte är svårnavigerade eller har trånga passager.

Länsstyrelsens konsekvensutredning

I arbetet med att ta fram rätt hastighetsbegränsning har Länsstyrelsen bland annat sökt synpunkter från aktörer som bedriver verksamhet i Munksjön. Jönköpings kommun och andra offentliga aktörer som Transportstyrelsen och Sjöfartsverket har fått ge sina yttranden. De här synpunkterna har vägts in när Länsstyrelsen har beslutat vilka hastighetsbegränsningar som ska gälla.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst