Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen anordnar stort seminarium om rovfiskar

En fiskare i båt som får upp en stor fisk

Torsdagen den 6 maj klockan 18:00 till 21:00 arrangerar Länsstyrelsen i Jönköpings län, tillsammans med Igelkottfilm och FishEco, ett digitalt rovfiskseminarium om abborre, gädda och gös.

Seminariet, som tros få en stor publik runt hela landet, kommer fokusera på fiske, fiskeribiologi, catch and release och fiskevård för våra vanligaste rovfiskar gädda, abborre och gös. Seminariet är öppet för alla och riktar sig till fiskevårdsområden och Sportfiskare i hela Sverige. Hela rovfiskseminariet kommer sändas gratis på Youtube på kanalen SportfiskeTV FishEco. FishEco och Igelkottfilm har god erfarenhet av livesändningar på Youtube där tittarna kan vara med och ställa frågor. Jan Ohlsson, FishEco kommer att programleda seminariet.

Livesändningen på Youtube Länk till annan webbplats.

Filmen Abborre 2.0

Förutom att få ta dela av flera kunnigas experters kunskap kommer Sportfiskarna visar sin nya film Abborre 2.0 om fiskevård för abborre som har premiär denna vecka. Olof Engstedt från Sportfiskarna kommer besvara frågor om filmen och berättar även om gäddfiskevård.

Petter Tibblin, docent i Fiskekologi vid Linnéuniversitetet forskar på catch and release och förklarar hur fiskarna påverkas av att återutsättas och hur effekterna på fisken kan minimeras. Vi tar del av John Zafaradls syn på hur fisket utvecklats och hur dagens moderna gäddfiske ser ut.

Anton Halldén, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Jönköpings län berättar om Länsstyrelsens syn på gösutsättningar, varför det finns gös i Jönköpings län och möjligen varför det fångats rekordstor gös just här. Göran Sundblad, Sveriges Lantbruksuniversitet förklarar hur svensk fiskeriförvaltning går till, hur fiskbestånd kan följas upp och hur informationen kan användas för att stärka fiskbeståndet.

För ett mer detaljerat program kan du besöka Länsstyrelsens kalender.

Rovfiskseminarium om abborre, gädda och gös

Lokalt vatten och fiskevårdsarbete

Rovfiskseminariet är en av tre delar av Länsstyrelsen i Jönköpings läns projekt ”Lokalt vatten och fiskevårdsarbete”. Förutom att ha förankrat betydelsen av vatten- och fiskevård med politiker och tjänstemän på alla kommuner i länet kommer vi när smittskyddsläget tillåter sjösätta fem temautbildningsdagar på de olika områdena:

  • Risvasar
  • Våtmarker och kantzoner
  • Biotopvård och mindre vandringshinder
  • Regler, fisketillsyn, samverkan och föreningsarbete
  • Fisketurism som en del av landsbygdsutvecklingen

På webbsidan Fiskevårdsåtgärder kan du läsa mer om arbetet och anmäla ditt intresse för kurserna.

Fiskevårdsåtgärder

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst