Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen signerar Deklaration för en stark demokrati

Den 23 april undertecknade landshövding Helena Jonsson Deklaration för en stark demokrati. Deklarationen har tagits fram av kommittén Demokratin 100 år och syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tydligt tar ställning och arbetar för att stärka demokratin. Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år, deltog under mötet.

Att underteckna deklarationen för en stark demokrati och ta fram egna åtaganden innebär att Länsstyrelsen tillsammans med en bredd av aktörer ska arbeta med demokratistärkande aktiviteter i Jönköpings län under 2021. Under ceremonin undertecknar även ett flertal av länets kommuner deklarationen. Samtliga har definierat sina åtaganden för att stärka demokratin.

- En demokrati kan aldrig tas för given och arbetet för att utveckla och i viss mån omskapa vissa demokratiska processer måste alltid hållas vid liv. Vi har alla mycket viktiga uppgifter inom demokratiuppdraget. Jag hoppas att frågorna ska synas mer under året och att vi skapar diskussioner om människors möjlighet till delaktighet samt hur vi främjar det demokratiska samtalet. Jag ser fram emot att signera deklarationen för en stark demokrati som ett avstamp för det arbete vi ska göra i Jönköping, säger Landshövding Helena Jonsson.

Aktiviteter på temat demokrati

Inom ramen för demokratideklarationen kommer Länsstyrelsen bland annat att ta emot demokratistugan i länet och genomföra aktiviteter i samarbete med exempelvis civilsamhället och kommuner. Landshövdingen kommer att samla personer i en regional demokratikommission och målet är att med gemensamma krafter utveckla former och metoder för delaktighet och det demokratiska samtalet i samhället.

Peter Örn välkomnar att Länsstyrelsen i Jönköpings län skriver under deklarationen för en stark demokrati.

- Det är mycket glädjande att Länsstyrelsen i Jönköpings län undertecknar Deklaration för en stark demokrati. Länsstyrelsen förstärker demokratiarbetet bland annat genom att samordna nätverk och forum för regionala och lokala aktörer. Kommittén ser inte minst fram emot den regionala demokratikommission som länsstyrelsen ska tillsätta för att skapa förutsättningar för delaktighet i demokratin och det demokratiska samtalet. Det är på lokal nivå som stora delar av demokratin utspelar sig, och där har Länsstyrelsen en viktig roll att fylla, säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

Deklaration för en stark demokrati

Deklaration för en stark demokrati tar avstamp i att det var 100 år sedan både män och kvinnor fick rösträtt. Därefter har ett kontinuerligt demokratiarbete pågått i Sverige. Genom deklarationen samlar kommittén Demokratin 100 år en mängd aktörer från alla delar av samhället för att stärka och värna demokratin. Genom att skriva på Deklaration för en stark demokrati tar aktörerna ställning för ett demokratiskt styrelseskick och demokratins grunder och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Vår demokrati Länk till annan webbplats.

Kontakt