Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny undersökning visar att nors lever i Försjön

Bild på en liten fisk av arten nors

En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre. För första gången i modern tid kan det i fiskeundersökningar konstateras att fiskarten nors finns i sjön.

Varje år genomför Länsstyrelsen i samverkan med de som förvaltar fisket nätprovfisken i några av länets mest värdefulla sjöar. Det görs för att ta fram underlag för fiskevårdsområdesföreningens förvaltning av fisket samtidigt som resultatet är viktigt för bedömning av ekologisk status. Under 2019 genomfördes provfiske i Försjön (Eksjö kommun).Försjön är utpekad som Natura 2000-område enligt EU:s art- och habitatdirektiv och klassat som nationellt särskilt värdefullt vatten för natur.

Under provfisket fångades abborre, gädda, mört, nors och siklöja. Det var första gången i modern tid som nors verifierats i fiskeribiologiska undersökningar i sjön. Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

- Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre. säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Movänta fiskevårdsområdesförening är en aktiv förening och förvaltar fisket i Försjön. De har tillsammans med Länsstyrelsen sedan tidigare tagit fram en förvaltnings- och utvecklingsplan för sjön. En åtgärd är att följa upp fiskbeståndet genom att fortsätta med nätprovfisken.

Vill du läsa mer om resultaten hänvisar vi till utvärderingen av nätprovfisket som publicerats i Länsstyrelsens meddelandeserie.

2021:04 Nätprovfiske i Försjön 2019

På fiskekartan.se finns mer information om fisket i Försjön.

fiskekartan.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst