Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Romernas internationella dag firas 8 april

Romernas flagga

Romernas gemensamma flagga med det röda hjulet som symboliserar vandringen från Indien samt romernas framåtskridande. Den blå färgen symboliserar himlen och den gröna färgen symboliserar jorden.

Romerna är en av de fem erkända nationella minoriteterna i Sverige. På måndag 8 april firas romernas internationella dag över hela världen. Då hissar Länsstyrelsen den romska flaggan.

Runt om i världen och i Sverige genomförs varje år manifestationer och kulturaktiviteter den 8 april för att uppmärksamma internationella romadagen. Den firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971, då representanter från 14 länder samlades för att tillsammans diskutera romernas framtid.

Fakta: Romer

De första romerna kom till Sverige i början av 1500-talet. I dag finns en romsk befolkning på mellan 50 000 och 100 000 personer med flera språkliga, kulturella och religiösa variationer i Sverige. I Europa bor det uppskattningsvis 12 miljoner romer.

Romernas gemensamma språk kallas för romani eller é romani chib. Språket är besläktat med sanskrit och består av många varieteter, varav ett tjugotal talas i Sverige.

Romernas väg genom historien är kantad av diskriminering, fördomar och förtryck från statsmakterna, vilket påverkar många romers livsvillkor än idag. Det dröjde ända till slutet av 1960-talet tills romer fick rätt till fast bostad och därmed också rätt till skolgång.

Regeringen har beslutat om en långsiktig strategi för romsk inkludering. Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.

Om nationella minoriteter

Sverige har fem erkända nationella minoriteter – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid, i princip lika länge som staten Sverige har funnits. Samerna, som dessutom är ett urfolk, har varit här ännu längre, kanske flera tusen år.

År 1999 beslutade en enig riksdag att judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar skulle få status som nationella minoriteter i Sverige. Det blev ett erkännande. I januari 2010 förstärktes rättigheterna för de nationella minoriteterna genom en ny lag som också omfattar minoritetsspråken.

I samband med att den nya lagen trädde i kraft blev Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Länsstyrelsen i Stockholm följer också upp, analyserar och redovisar hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk implementerats i myndighetens interna och externa insatser.

Från den 1 januari 2019 revideras lagen så att rättigheter och skyldigheter stärks ytterligare. Kommunerna blir då till exempel skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.

Läs mer om revideringen av lagen på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om nationella minoriteter och Länsstyrelsens uppdrag

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst