Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen tar hjälp av allmänheten i arbetet med att minska smittspridningen

Det är en fortsatt hög smittspridning av covid-19 i Jönköpings län och vikten av att allmänheten följer rekommendationerna blir allt viktigare. Med en digital enkätundersökning prövar Länsstyrelsen i samverkan med F-samverkans aktörer, att ta hjälp av allmänheten för att minska smittspridningen.

- Det viktigaste är att minska smittspridningen och det enda sättet att göra det just nu är genom att följa rekommendationerna. Vi behöver därför hitta nya former för att följa upp hur dom efterlevs och testar nu att ta hjälp av allmänheten säger Nina Lindgren, händelsechef i F-samverkans krisstab.

På uppdrag av regeringen följer länsstyrelserna upp hur rekommendationer, riktlinjer och råd som utfärdats av Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid‑19, efterlevs. Syftet med uppföljningen och rapporteringen är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder mot smittspridningen i landet. För att kunna göra en bedömning samverkar Länsstyrelsen med Region Jönköpings län, företrädare för länets kommuner och andra berörda aktörer inom respektive geografiska områden. Som ett komplement till den rapporteringen kommer alltså Länsstyrelsen nu även att samla in underlag med hjälp av en enkät riktad till allmänheten.

- Med hjälp av undersökningen hoppas vi få en bredare bild av hur efterlevnaden i samhället är, och en viktig pusselbit i arbetet med att rikta insatserna där de ger störst effekt på att dämpa smittspridningen, säger Nina Lindgren.

Datainsamlingsmetoden som kommer användas är crowdsourcing och görs via en enkät med frågor om mottagarens upplevelser av trängsel och avstånd till andra. Medverkan är helt anonym och resultatet från enkäten kommer att presenteras veckovis i Länsstyrelsens regionala lägesbild. Och förhoppningen är att så många som möjligt tar sig tid att svara på enkäten.

- Det är värdefullt för oss att få in så mycket underlag som möjligt och vi önskar så klart att så många som möjligt vill medverka. Målet är att minska smittspridningen och nu testar vi detta och hoppas att allmänhetens observationer kan ha positiv betydelse för hur snabbt vi kan återgå till en mer normal vardag, avslutar Nina Lindgren.

Från och med den 19 mars finns enkäten tillgänglig på länets kommuners webbplatser och Länsstyrelsen i Jönköpings läns webbplats.

Svara på enkäten Länk till annan webbplats.

Vid frågor om efterlevnadsuppdraget
Nina Lindgren, händelsechef i F-samverkans krisstab telefon 010-223 64 69

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst