Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya verktyg underlättar arbetet med grön infrastruktur

Varierat landskap sett ovanifrån

Det ska bli lättare för fler att börja arbeta med grön infrastruktur, konkret i verksamheten.

Som en hjälp har Länsstyrelsen tagit fram vägledningar som fokuserar på arbete som berör klimatanpassning samt jord- och skogsbruk. Det enklaste sättet att jobba med grön infrastruktur är genom små justeringar i sådant som redan görs idag - genom att anpassa insatser dit de gör mest nytta i landskapet kan vi komma långt.

Länsstyrelsen har även tagit fram ett verktyg som ska underlätta för samhällsplanerare att gynna den biologiska mångfalden och stärka den gröna infrastrukturen. Åtta nyckelfaktorer med konkreta exempel att hålla utkik efter lyfts fram för att underlätta en hållbar planering.

Verktygen finns tillgängliga på Länsstyrelsens webbplats.

Vägledningar Länk till annan webbplats.

Nyckelfaktorer för samhällsplanerare Länk till annan webbplats.

Kontakt