Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Länsstyrelsen fördelar ca 3,1 miljoner till åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten.

Länsstyrelserna har fått 64 miljoner kronor att fördela i bidrag för att förbättra och säkra vår framtida vattentillgång. Jönköpings län tilldelas ca 3 115 000 kr att fördela till projekt. Bidraget kan vara högst 1 000 000 kronor och avse högst 50 procent av kostnaden för de stödberättigade åtgärderna. Bidraget är till för åtgärder som förbättrar vattenhushållning och tillgången till dricksvatten. Bidrag kan framförallt sökas av kommuner och kommunala bolag.

Bidrag kan ges till åtgärder inom till exempel:

  • vattenskyddsområden
  • vattenbesparande åtgärder
  • framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag
  • investering i ny teknik.

Om bidraget

Högst 75 procent av bidraget betalas ut efter en preliminär bestämning av stödets storlek. När slutrapport lämnas in bestämmer länsstyrelsen slutligt om bidragets storlek och slutlig utbetalning. Projekttiden är från beviljande, fram till datum för inlämnande av slutrapport senast den 31 oktober 2022.

Bidrag får endast ges i enlighet reglerna för statsstöd och EU-kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. Bidrag får inte ges till åtgärder som

  • har påbörjats innan Länsstyrelsen har beslutat att ge stöd
  • följer av skyldigheter i lag eller annan författning.

Läs mer om stöd för säkrad dricksvattentillgång

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping