Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

11 miljoner till kulturmiljövården i Jönköpings län

Hus, snö.

Tingshuset i Reftele byggdes 1903 efter ritningar av byggmästare John Johansson i Värnamo. Byggnaden är byggnadsminne sedan 1979 och utgör ett gott exempel på tegelarkitektur vid förra sekelskiftet (1800-1900). Numera ägs huset av Stiftelsen Helios kulturhus.

I Riksantikvarieämbetets årliga fördelning av medel till stöd för kulturmiljöinsatser har Länsstyrelsen i Jönköpings län beviljats 11 miljoner

Riksantikvarieämbetets medel kommer att användas till att vårda länets mångfald av kulturmiljöer. Två miljoner är särskilt riktade till stöd för omläggningen av koppartaket på Reftele tingshus som är ett av länets byggnadsminnen. Medel går även till förvaltningen av länets två kulturreservat, Åsens by i Aneby kommun och Högarp i Vetlanda kommun, samt till att vårda fornlämningar.

Länsstyrelsen strävar efter att bidrag till byggnadsvård ska kunna ges till så många som möjligt. Eftersom anslaget är begränsat prioriteras ansökningar som gynnar tillgänglighet för en bredare allmänhet och som kan stärka den regionala utvecklingen och främja flera värden och intressen.

Jönköpings läns inriktningsbeslut för kulturmiljövårdsanslaget 2021 Pdf, 226.3 kB.

Riksantikvarieämbetet fördelar 260 miljoner i stöd för kulturmiljöer | Riksantikvarieämbetet (raa.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst