Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Svartsjuka är inte romantiskt

Texten Svartsjuka är inte romantiskt med en bild på ett hjärta med en dolk i genom.

Nu startar en nationell satsning för att uppmärksamma och synliggöra våld i ungas partnerrelationer ”Svartsjuka är inte romantiskt”. En del av Länsstyrelsens arbete har varit att ta fram stödmaterial som exempelvis lärare och ungdomsledare kan använda.

Länsstyrelsen har i uppdrag att arbeta mot våld i nära relationer. En stor del av arbetet går ut på att stödja och stärka samordningen av insatser och hjälpa exempelvis kommuner och regionen i deras arbete. Därför har länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och ungarelationer.se gått ihop och tagit fram stödmaterial som kan användas i arbetet kring mäns våld mot kvinnor bland ungdomar.

– Ungdomar är en särskilt utsatt grupp, därför är det viktigt att uppmärksamma våld i ungas partnerrelationer. Det handlar bland annat om att förebygga våld, men också om att identifiera den som blir utsatt och den som utsätter. Genom att belysa de här frågorna kan vi erbjuda de utsatta det stöd de behöver för att förändra sin situation, säger Anna Alm Mårtensson som är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

För femte året i rad genomförs den här gemensamma satsningen på att belysa frågan om våld i ungas partnerrelationer. För att nå målgruppen har det skapats en webbplats där unga kan läsa mer om våld och få tips på var de kan vända sig för att få stöd och hjälp. Webbplatsen riktar sig även till yrkesverksamma som möter och arbetar med unga.

Webbplatsen Svartsjuka är inte romantiskt Länk till annan webbplats.

Vuxna som möter unga

Stödmaterialet som har tagits fram är framför allt riktat till vuxna som på något sätt möter unga, exempelvis lärare, ungdomsledare inom idrottsrörelsen eller i andra delar av civilsamhället. Syftet med materialet är att skapa samtal om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

– Det handlar om att öka ungas kunskaper om vad som är en bra relation och vad våld är. Men även vuxna runtomkring unga behöver förstå vad det handlar om, ta sitt ansvar och uppmärksamma det som kan ske i ungas nära relationer, säger Anna Alm Mårtensson.

I och med satsningen har länsstyrelserna gjort det möjligt att kostnadsfritt beställa digitalt material i form av planscher och visitkort. Materialet riktar sig dels till unga för att informera om var de kan vända sig för att få råd och stöd dels till yrkesverksamma som möter målgruppen.

Stödmaterial om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer

Kontakt