Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ser positivt på förarbevis för vattenskoter

Människa på vattenskoter, hav

Foto: Pixabay.

I ett remissyttrande till regeringen gällande regler för att köra vattenskoter har Länsstyrelsen ställt sig positiva till att krav på utbildning och förarbevis införs.

Infrastrukturdepartementet har begärt in synpunkter på en remiss gällande förarbevis för vattenskoter. I sitt yttrande ställer sig Länsstyrelsen positiv till förslaget om krav på utbildning och förarbevis vid framförande av vattenskoter.

Skäl till Länsstyrelsens ställningstagande

Länsstyrelsen får återkommande varje vår och sommar ett stort antal synpunkter om vattenskoterkörning i länets vattendrag. Synpunkterna rör oftast att vattenskotrarna körs i områden där det inte är tillåtet och att de framförs i för hög hastighet.

Ett viktigt skäl för Länsstyrelsens bedömning om förarbevis, är att få en ökad sjösäkerhet. Övriga positiva effekter av en reglering blir att bullerstörningar och annan negativ påverkan på natur och miljö minskar. En förutsättning för att effekterna ska uppnås är att tillsyn över efterlevnaden genomförs och att lagföring sker vid överträdelser.

Länsstyrelsen ser också att det kommer att bli ett större behov av att peka ut nya områden för vattenskoterkörning och där utbildning kan genomföras, något som dock kan innebära en ökad lokal bullerpåverkan. I nuläget är det endast tillåtet att framföra vattenskoter i allmänna farleder samt i områden utpekade av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens yttrande på remiss I2020/02471/TM Pdf, 109.4 kB.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst