Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport om läkemedelsrester i Vättern, Vänern och Mälaren

Vybild över Lillåns utlopp i Vättern med strand i förgrunden

Lillåns utlopp i Vättern. Foto: Daniel Malnes (SLU)

Idag presenteras den hittills mest omfattande undersökningen av läkemedelsrester i våra tre största sjöar – Vänern, Vättern och Mälaren – med omgivande vattendrag, avloppsreningsverk och dricksvattenverk.

Totalt ingår över hundra olika ämnen, så kallade organiska miljöföroreningar, i undersökningen – ett 70-tal av dessa klassificeras som läkemedel.

Många av de kemiska ämnen som har analyserats är viktiga att studera av olika orsaker. Läkemedel har producerats för att ge en biologisk effekt vid låga koncentrationer och PFAS-ämnen är persistenta och har hälsofarliga egenskaper. Den här undersökningen ger nu en första bild av vilka kemiska ämnen som finns i vattnet och hur koncentrationerna varierar över året.

En av organisationerna som står bakom undersökningen är Vätternvårdsförbundet, där Länsstyrelsen i Jönköpings län är medlem. Länsstyrelsen har också varit medfinansiär till undersökningen.

Undersökningen har genomförts en grupp forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i samarbete med Mälarens vattenvårdsförbund, Vänerns vattenvårdsförbund och Vätternvårdsförbundet.

Läs mer om resultaten och hela rapporten på Vätternvårdsförbundets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt