Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bekräftat vargrevir i Jönköpings och Västra Götalands län

Varg. Bild tagen i hägn. Foto: Lars Petersson.

Varg. Bild tagen i hägn. Foto: Lars Petersson.

Länsstyrelsen kan konstatera att ett vargrevir har bildats i nordvästra delen av Jönköpings län och anslutande del av Västra Götalands län. Vargparet består av två individer från Tivedsreviret (Örebro län).

Det konstaterade reviret, som får namnet Brängenreviret, är det första bekräftade i Jönköpings län. Det revirmarkerande paret har bekräftats genom spårningar på snö och genom DNA-analyser. Analyser visar att vargarna härstammar från ett revir i södra Örebro län (Tiveden) och att det rör sig om genetiskt värdefulla vargar då de är avkommor till en invandrad finsk-rysk varg.

Spår och beteende måste uppfylla särskilda kriterier som finns för varginventering och Viltskadecenter har granskat och godkänt det underlag som finns för att bekräfta det revirmarkerande paret.

Revirets gränser kommer inte att kunna fastställas helt men vargarna har hittills spårats i gränstrakterna mellan Ulricehamns, Mullsjö, och västra Jönköpings kommuner.

– Flera vargar har under de senaste åren rört sig i södra Sverige. Att det någon gång skulle bildas ett revir är inte så oväntat. Om paret kommer att få valpar är för tidigt att uttala sig om, men vi kommer att följa utvecklingen i reviret säger Linda Andersson, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Syskonpar

Det två vargarna har samma föräldrar. Att vargpar består av syskon eller andra närbesläktade vargar förekommer då och då i den skandinaviska vargpopulationen. Eventuella valpar från ett genetiskt viktigt vargpar, även om de är nära släkt med varandra, har ett mycket högre genetiskt värde än vad genomsnittsvalpen har i den skandinaviska vargpopulationen.

Samarbete över länsgränsen

Eftersom reviret sträcker sig över länsgränsen innebär det en samförvaltning med Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Länsstyrelserna kommer att följa upp reviret och inventera eventuella valpar som föds. En viktig del av inventeringen är rapporter från allmänheten (även viltkameror) och Länsstyrelsen uppmuntrar därför dig som observerar rovdjur eller spår efter rovdjur att rapportera in detta via Skandobs. I Rovbase kan Länsstyrelsens inventeringsarbete följas där bekräftade observationer kan ses.

- Länsstyrelserna kommer också att kommunicera med de som kan beröras av detta vargrevir för att få en överblick av eventuella konsekvenser, ge stöd till förebyggande åtgärder och svara på frågor om hur vargförvaltningen fungerar säger Henrick Blank, enhetschef på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Övriga vargar

Under inventeringssäsongen 2020/2021 har Länsstyrelsen, utöver reviret, spårat varg vid andra tillfällen bland annat en individ som klassas som en övrig stationär varg.i trakterna av Gnosjö kommun.

Läs mer om varg i Jönköpings län

Rapportera dina observationer

Länsstyrelsen är tacksam för allmänhetens inrapporterade observationer och vi uppmanar dig som observerar rovdjur eller spår efter rovdjur att rapportera in detta via Skandobs.

Skandobs Länk till annan webbplats.

I Rovbase kan Länsstyrelsens inventeringsarbete följas och bekräftade observationer kan ses.

Rovbase Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst