Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Friluftsprojekt ska locka fler ut i naturen

Nu startar Friluftslivets år 2021. Det är ett projekt som ska få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv och att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. 

Den 16 - 24 januari är invigningsveckan för Friluftslivets år där friluftsorganisationer, kommuner, länsstyrelser, stiftelser med flera har aktiviteter under #luftenarfri.

Friluftslivets år, som har fått namnet ”Luften är fri”, drivs av Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv i samverkan med bland annat länsstyrelserna. Projektets syfte är att få fler att ge sig ut i naturen och visa att friluftsliv är till för alla.

– I vårt län har vi en stor variation av fantastisk natur. Att vistas i naturen förebygger sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa. Vad som är betydelsefull natur där man hittar ett lugn och får upplevelser är individuellt. Det viktiga för oss är att uppmärksamma möjligheterna till friluftsliv och underlätta för människor att besöka naturen, säger landshövding Helena Jonsson.

Landshövding Helena Jonsson har även antagit utmaningen "Landshövdingestafetten", en aktivitet som har initierats av Uppsala läns landshövding Göran Enander. Under våren kommer landshövding Helena Jonsson att ta med en skolklass ut i ett naturområde. Landshövdingestafetten kan följas i sociala medier över hela landet under #landshövdingestafetten och på länsstyrelsernas webbplatser.

Kontakt