Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter lodjur 2021

Den 12 januari har Länsstyrelsen fattat beslut om att tillåta licensjakt efter åtta lodjur i Jönköpings län under 2021. Licensjakten kommer att ske mellan den 1 mars - 31 mars.

Beslutet om licensjakt efter åtta lodjur har fattats för att lodjursstammen i länet på sikt ska stabiliseras vid målet som anges i länets förvaltningsplan för rovdjur. Målet för förvaltningen är att det ska finnas fem årliga familjegrupper av lodjur i Jönköpings län.Enligt det senaste inventeringsresultatet (2020) finns i länet åtta familjegrupper, vilket motsvarar ungefär 44 lodjur.

Förvaltningsmålet, beslutat av Viltförvaltningsdelegationen, anger ungefär hur stor populationen bör vara i Jönköpings län. När populationen är över förvaltningsmålet kan det finnas utrymme för licensjakt.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under kontrollerade former. Jakten tillåter att lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet, såväl som i Jönköpings län, förblir en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1 100 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över gränsen för gynnsam bevarandestatus.

Inom det södra rovdjursförvaltningsområdet sker licensjakt även i Kronoberg län, Kalmar län och i Östergötlands län.

Läs mer om licensjakt efter lodjur 2021

Beslut Pdf, 1.6 MB.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst