Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Var med och påverka länets framtida klimatarbete

Blommor i solnedgång

Klimatrådet har tagit fram förslag på två olika åtgärdsprogram som ska hjälpa länet i arbetet med att minska klimatpåverkan och att anpassa oss till ett förändrat klimat. Åtgärdsprogrammen ligger ut på remiss och nu kan du var med och ge dina och din verksamhets synpunkter och förslag.

De två förslagen på åtgärdsprogrammen, Minskad klimatpåverkan och Anpassning till ett förändrat klimat, har tagits fram i bred samverkan. Flera av länets företag, organisationer och alla länets kommuner har deltagit för att få en så bred representation som möjligt.

Åtgärdsprogrammet innehåller förslag på ett 20-tal åtgärder för att minska klimatpåverkan och hundratal åtgärder för att anpassa länet för ett ändrat klimat. Åtgärderna kommer att gälla mellan juli 2021 och 2025.

Länets Klimat- och energistrategi

Båda åtgärdsprogrammen har sin grund i länets Klimat- och energistrategi (2019:18). Strategin visar en gemensam inriktning för klimat- och energiarbetet i offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i länet, och är basen för det arbete som genomförs i länet.

I strategin finns vision och mål för länet till 2045 och beskrivning av fokusområden. Den beskriver också vilka inriktningar som behövs för att nå målen.

Klimat- och energistrategi för Jönköpings län

Lokala aktörer har en betydelsefull roll

Problemen är i många fall globala, men lösningarna är ofta lokala och aktörer i länet har en betydelsefull roll i att bidra till Sveriges arbete med Agenda 2030 och hållbar utveckling.

Ditt remissvar

Ta chansen och lämna synpunkter och svara på vilka åtgärder som din organisation kan bidra med. Svara senast den 31 mars 2021.

Remissversionerna och mer information av de båda åtgärdsprogrammen Minskad klimatpåverkan och Anpassning till ett förändrat klimat hittar du på Klimatrådets webbplats.

Åtgärdsprogram på Klimatrådets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner

Minskad klimatpåverkan:
Annika Pers Gustafsson
E-post: annika.pers.gustafsson@lansstyrelsen.se

Anpassning till ett förändrat klimat:
Frida Moberg
E-post: frida.moberg@lansstyrelsen.se

Kontakt