Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stor ökning av besök i länets skyddade natur.

Människa, natur

Under 2020 har antalet besök ökat i landets och i Jönköpings läns skyddade natur. Det visar en undersökning utförd av Naturvårdsverket samt data från Länsstyrelsens besöksräknare.

I en undersökning utförd av Naturvårdsverket har olika aktörer tillfrågats om upplevelsen av sommaren 2020. Majoritet av svaren uppger att det skett en stor ökning av antalet besökare i naturen.

- I samband med pandemins utbrott och restriktionerna i samhället blev det tydligt att gamla vanor förändrades och att fler människor sökte sig ut till länets vackra natur - en trend vi hoppas håller i sig säger Eva Wallander, enhetschef vid Skötselenheten på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har besöksräknare i Store Mosse nationalpark, naturreservatet Skurugata (Eksjö) och i naturreservatet Ryfors (Mullsjö). Under april och maj månad har besöksantalet fördubblats jämfört med motsvarande mätperiod under 2018 och 2019. Det stora besökstrycket har även visat sig i form av att det periodvis har varit svårt att få parkering och att det förekommit mycket nedskräpning.

- Studier visar tydligt att människor mår bra av att vistas i naturen och årets besöksantal visar tydligt naturen spelar en viktig roll för människors välmående. Det är dock viktigt att man som besökare i vår gemensamma natur visar hänsyn, både mot naturen och mot andra besökare avslutar Eva Wallander.

Besökssiffror för Store Mosse NP, Skurugata och Ryfors Pdf, 48.4 kB.

Nyhet från Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt