Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Max åtta personer vid sammankomster i Jönköpings län

På grund av den snabba spridningen av covid-19 har Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får samla fler än åtta deltagare även om deltagarna sitter med avstånd. Det enda undantaget är begravningar. Beslutet gäller från och med tisdagen den 24 november.

Spridningen av det virus som orsakar Covid-19 har ökat kraftigt i Jönköpings län under hösten. För att minska smittspridningen och den påverkan på samhället den för med sig är det enligt Länsstyrelsens bedömning helt nödvändigt att även i fortsättningen vidta preventiva åtgärder. Det är därför inte lämpligt att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som samlar fler än åtta deltagare.

Sammantaget innebär Länsstyrelsens beslut att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inom länet inte får samla fler än åtta deltagare. Dock gäller det av regeringen beslutade undantaget för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Beslutet träder i kraft tisdagen den 24 november.

Beslutet i helhet Pdf, 115.3 kB.

Kontakt