Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen söker nya begravningsombud i Eksjö kommun

Begravningsblommor

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tar tillvara på de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen begravningsombud i varje kommun. Nu söks nya begravningsombud i Eksjö kommun.

Länsstyrelserna har tillsyn över begravningsverksamheten i Sverige. När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska Länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud.

Enligt begravningslagen ska länsstyrelserna ge kommuner, trossamfund och livsåskådningsorganisationer tillfälle att skicka in förslag på lämpliga personer. Länsstyrelsen Östergötland förordnar begravningsombud i Östergötland, Jönköping och Kalmar län.

En person som ska utses till begravningsombud bör ha kunskaper och förståelse inom ekonomi, olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

Nu söker Länsstyrelsen begravningsombud i del av Eksjö kommun från den 1 januari 2021. Uppdraget som begravningsombud i är vakant för flera huvudmän (församlingar) som ingår i Södra Vedbo Pastorat.

  • Eksjö, Hässleby-Kråkshult
  • Ingatorp-Bellö
  • Hult-Edshult
  • Mellby
  • Höreda

Länsstyrelsen ger därför kommunen, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom kommunens område möjlighet att föreslå en lämplig person för uppdraget som begravningsombud för dessa huvudmän.

Begravningsombudets uppgifter

Ett begravningsombud ska bland annat:

  • Granska hur församlingarna tar tillvara intressen för personer som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Kontrollera att samråd sker med företrädare för andra trossamfund och övriga berörda parter vid anläggning, utvidgning eller väsentliga ändringar av allmänna begravningsplatser.
  • Informera de som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund och berörda parter.
  • Föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål.
  • Underrätta Länsstyrelsen om eventuella brister i församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.

Ersättning

Begravningsombudet har rätt till ersättning för sitt arbete och sina kostnader. Ersättningen betalas av församlingen och består av ett årligt grundarvode och ett belopp per sammanträde.

Skriftligt motiverade förslag

Förslagen ska skickas in skriftligt så att de finns hos Länsstyrelsen 18 december för uppdraget i Jönköpings kommun, medan förslag på begravningsombud i Nässjö kommun ska finnas inne 13 november.


Adress

Förslag skickas till Rättsenheten på Länsstyrelsen Östergötland via E-post eller vanlig post.

E-post: ratts.ostergotland@lansstyrelsen.se

Östgötagatan 3
581 86 Linköping

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland