Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Coronaviruset påverkar Länsstyrelsens tillsyn och handläggning av ärenden

Kronan på Länsstyrelsens vapensköld mot en blå blåbakgrund

Länsstyrelsen påverkas liksom samhället i övrigt av situationen med spridning av coronaviruset. Det innebär bland annat förändringar vid tillsynsbesök och ibland längre handläggningstider.

Spridningen av coronaviruset i Sverige har en omfattande påverkan på vårt samhälle. Länsstyrelsen som har ett geografiskt områdesansvar för Jönköpings län samordnar det regionala krisledningsarbetet för att säkerställa att samhällsviktig verksamhet upprätthålls. För att klara av detta uppdrag har vi under pandemin omfördelat våra personalresurser. Denna omfördelning påverkar i vissa fall våra handläggningstider och möjlighet att hålla samma servicenivå som normalt.

Länsstyrelsen ställer också om arbetet med tillsyn för att inte öka smittspridningen i samhället. När vi gör tillsynsbesök bedömer vi dem utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, med hänsyn till exempelvis riskgrupper och sociala kontakter.

Vi hoppas på förståelse och arbetar kontinuerligt för att fullgöra vårt uppdrag på bästa sätt i denna speciella situation.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping