Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utbrott av fågelinfluensa, skyddsnivå 2 i Sverige

Höns som springer.

Flera fall av högpatogent fågelinfluensavirus av typen H5N8 har upptäckts hos tama fjäderfän i Nederländerna och Storbritannien den senaste tiden. I norra Tyskland har man flera fynd av högpatogent aviärt influensavirus på vilda fåglar.

Skyddsnivå 2 gäller i Sverige

Skyddsnivå 2 gäller i hela Sverige från och med den 6 november. Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfä och hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt att du som djurhållare är uppmärksam på förändringar av hälsoläget i din besättning för att tidigt upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller om det är andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Det råder förbud mot utställningar och tävlingar med fåglar.

Smittskyddsrutiner Länk till annan webbplats.

Övrig information

Det finns idag inga rapporter om ökad dödlighet bland vilda fåglar i Sverige. Det finns ändå en viss osäkerhet i bedömningen om förekomst av fågelinfluensavirus hos vilda fåglar i Sverige på grund av fördelning av fyndplatser som exkluderar exempelvis kustområdet i Skåne. Även de senaste fynden av högpatogent aviärt influensavirus på vilda fåglar i norra Tyskland kan vara en indikator på att viruset finns bland vilda fåglar i Sverige. I den senaste av SVA:s riskbedömningar av sannolikheten för att den svenska fjäderfäpopulation utsätts för smittan på grund av förekomst av viruset hos både vilda och tama fåglar i Europa, bedöms sannolikheten som låg-medelhög, vilket är en tydlig förhöjning i förhållande till normal nivå.

Med tanke på den rådande situationen med Covid-19 som kan orsaka större personalbrist och hög arbetsbelastning i kommersiell fjäderfäproduktion finns det risk för bristande smittskydd. Därför är det extra viktigt att bibehålla god biosäkerhet vid byte av personal och i fortsättningen tillämpa branschens smittskyddsrutiner för personal och besökare.

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

SVA:s information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Kontakt