Publiceringsdatum: 30 oktober 2020

Senast uppdaterad: tisdag 10 november, 14.59

Här hittar du information om coronaviruset och covid-19

Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Du kan också läsa om Länsstyrelsens arbete med anledning av pandemin.

Spridningen av covid-19 är en pandemi

Världshälsoorganisationen WHO har klassificerat utbrottet av covid-19 som en pandemi. Det betyder att sjukdomen nu finns i hela världen. (Källa: Folkhälsomyndigheten)

Länsstyrelsen följer noggrant händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi har en nära samverkan med andra aktörer och följer Folkhälsomyndighetens och ansvariga myndigheters rekommendationer.

Viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar. Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att:

 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
 • Håll avstånd på platser där människor samlas, till exempel i butiker, kollektivtrafik, i offentliga lokaler
 • Stanna hemma när du har symtom som påminner om förkylning eller influensa.
 • Testa dig om du har covid-liknande symptom och följ reglerna kring hemisolering
 • Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
 • Undvik större sammanhang som fester, bröllop, matcher och andra tillställningar.
 • Undvik onödiga resor

Råd till verksamheter för att minska risken för smittspridning

Folkhälsomyndigheten uppdaterar de allmänna råden allteftersom. Där uppmanas alla hålla avstånd och ta personligt ansvar. Alla verksamheter uppmanas att bidra till att minska smittspridningen. Det kan göras genom att

 • Informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.
 • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt, om möjligt ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller stöd för kunder att hålla avstånd
 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet deltagare och åskådare efter gällande rekommendation.
 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.
 • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån, följer reglerna om hemoisolering och undviker onödiga resor om det är möjligt.
 • Utförare av kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör begränsa antalet resenärer och anpassa antalet turer så att trängsel kan undvikas.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Skärpta råd i Jönköping

Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Region Jönköping har tagit beslut att skärpa de allmänna råden för att stoppa smittspridningen. I Jönköpings län innebär beslutet:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte.
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

Vad de tre råden som gäller i Jönköpings län innebär i detalj framgår av Folkhälsomyndighetens föreskrifter om lokala allmänna råd vid utbrott av covid-19.

Lokala allmänna råd vid utbrott av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats länk till annan webbplats

Skärpta råd för verksamheter och arbetsplatser

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter, exempelvis affärer, idrottsanläggningar och arbetsplatser i Jönköpings län.

 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara att exempelvis minimera antalet besökare vid en och samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör också vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån och att fysiska möten samt tjänsteresor skjuts upp.

Var källkritisk

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information.

Regeringen beslutade den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det beslutet upphörde den 1 oktober.

Läs mer om besöksförbudet på äldreboenden på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten beslutade den 22 oktober att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Information om de nya allmänna råden för personer som är 70 år och äldre på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Den 3 november fattade Länsstyrelsen i Jönköpings län beslut om att gå tillbaka till ett publiktak på 50 personer i Jönköping för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet skedde samtidigt som Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Jönköping beslutade om skärpta allmänna råd för att stoppa den ökade smittspridningen i länet.

Beslutet gäller 3 november till och med 24 november.

Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningarPDFPå verksamt.se har Tillväxtverket samlat information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid-19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset på verksam.selänk till annan webbplats

Detta gör Länsstyrelsen Jönköping med anledning av pandemin

Länsstyrelsen i Jönköpings län följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå.

Med anledning av covid-19-pandemin har Länsstyrelsen fått flera nya uppdrag inom till exempel samordning och analys.

Länsstyrelsens arbete med anledning av Covid-19

Ansvariga myndigheters information

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Krisinfo.se

Krisinfo.selänk till annan webbplats hittar du samlad information från ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndigheten webbplats finns samlad information om sjukdomen, om utbrottet i Sverige och globalt och riskbedömning med mera.

Folkhälsomyndighetens sida om covid-19länk till annan webbplats

Frågor och svar om covid-19länk till annan webbplats

Råd om hur du kan skydda dig och andra från smittspridninglänk till annan webbplats

Region Jönköpings län

Regionalt är det Region Stockholm och Smittskydd Stockholm som ansvarar för smittskyddet. På deras webbplats hittar du information om

Om det nya coronavirusetlänk till annan webbplats

Samlad information om coronaviruset i Jönköpings län på Vårdguidenlänk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

På Utrikesdepartementets webbplats hittar du information om råd vid resor, aktuell reseavrådan, information UD:s konsulära arbete och om
behöver komma i kontakt med ambassader.

Information om UD:s arbete med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Regeringen

På regeringens webbplats hittar du samlad information om beslut och initiativ som regeringen tar med anledning av covid-19.

Regeringens arbete med anledning av nya coronavirusetlänk till annan webbplats

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Official information on the novel corona viruslänk till annan webbplats (Folkhälsomyndigheten)

Questions and answers, (FAQ) about covid-19länk till annan webbplats (Folkhälsomyndigheten)

European Center for Disease Prevention and Controllänk till annan webbplats (EU:s smittskyddsmyndighet)

At the webpage 1177.se you can find information about corona i other languages: Arabic, English, Finnish, Meänkieli, Nordsamiska, Persian, Polish, Russian, Somali, Spanish, Sydsamiska.

Information about corona in other languages 1177,selänk till annan webbplats

News about the new corona virus in other languages, Sveriges Radio länk till annan webbplats

Information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages at Krisinfo.selänk till annan webbplats

Films in other languages at Informationsverige.se

Har du frågor om covid-19?

Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser.

Om du inte hittar svar på webben kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning, ring 1177. Använd numret med förnuft och aldrig för allmänna frågor om covid-19.

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. (Källa: 1177.se)

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping