Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Här hittar du information om coronaviruset och covid-19

Här hittar du information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Du kan också läsa om Länsstyrelsens arbete med anledning av pandemin.

Detta gör Länsstyrelsen Jönköping med anledning av pandemin

Länsstyrelsen i Jönköpings län följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå.

Med anledning av covid-19-pandemin har Länsstyrelsen fått flera nya uppdrag inom till exempel samordning och analys.

Länsstyrelsens arbete med anledning av covid-19

Spridningen av covid-19 är en pandemi

Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade den 11 mars 2020 att utbrottet av covid-19 är en pandemi. Det betyder att sjukdomen nu finns i hela världen.

Läs mer: Spridningen av covid-19 är en pandemi — Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen följer noggrant händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi har en nära samverkan med andra aktörer och följer Folkhälsomyndighetens och ansvariga myndigheters rekommendationer.

Regeringen beslutade den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det beslutet upphörde den 1 oktober.

Läs mer om besöksförbudet på äldreboenden på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten beslutade den 22 oktober att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Information om de nya allmänna råden för personer som är 70 år och äldre på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

På verksamt.se har Tillväxtverket samlat information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid-19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset på verksam.se Länk till annan webbplats.

Information hos ansvariga myndigheter

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information.

Länkar till ansvariga myndigheter

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping