Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Personligt ansvar för alla fortsatt mycket viktigt

Kronan på Länsstyrelsens vapensköld mot en blå blåbakgrund

De senaste veckorna har smittspridningen av covid -19 tagit ny fart i samhället och det syns oroande trender kring ökningen, både nationellt och regionalt.

Vid dagens regionala krishanteringsråd som genomfördes med aktörer inom F-samverkan, lyftes de senaste lägesbilderna och utmaningarna för att dämpa smittspridningen i samhället. Igår kom Folkhälsomyndigheten med nya besked, bland annat togs de särskilda riktlinjerna för personer över 70 bort. Det betyder att det nu är lika viktigt för alla att följa rekommendationerna om att bland annat hålla avstånd och resa ansvarsfullt.

– De förändringar vi har sett gällande lättnader och restriktioner under den senaste veckan visar på att vi behöver anpassa oss till en vardag där covid-19 är ständigt närvarande och att vi måste lära oss att leva med snabba förändringar säger landshövding Helena Jonsson.

– Nu är det läge att bryta den negativa smittkurvan. Alla behöver fortsätta att hjälpa till genom ta ett personligt ansvar och hålla avstånd till varandra, särskilt under de kommande veckorna med religiösa högtider och höstlov för skolelever, säger Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande.

Undvik fulla bussar och tåg

För dig som tänker resa under den närmaste tiden är det viktigt att resorna genomförs på ett säkert sätt för att inte sprida smittan vidare i samhället. Res inte om du känner dig sjuk, tänk på att undvika större sociala sammanhang och håll avstånd. Undvik fulla bussar och tåg om du har möjlighet.

I de södra delarna av länet ökar smittan snabbare än i de övriga länsdelarna, en trend som bland annat har föranlett Värnamo sjukhus att återinföra besöksrestriktioner.

– Inom Region Jönköpings län planerar vi nu för fullt för att rusta oss för en eventuell ökning över hela länet som innebär ökad belastning på vården. Ökningen kommer att påverka alla delar av samhället och där är F-samverkan en viktig plattform för att jobba tillsammans mot smittspridningen, säger Jane Ydman, regiondirektör.

För frågor rörande Region Jönköpings län, kontakta presstjänst 010-242 40 30

Kontakt