Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inhibitionsbeslut angående skyddsjakt efter varg upphävs

Förvaltningsrätten i Luleå beslutade idag att upphäva det inhiberingsbeslut som fattades den 13 oktober efter att Svenska Rovdjursföreningen överklagat Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt den 9 oktober.

Förvaltningsrätten konstaterar att det mot bakgrund av vad som numera framkommit i målet inte längre föreligger tillräckliga skäl för inhibition av beslutet. Under tiden som inhiberingen gällt har även Jaktkritikerna överklagat beslutet och begärt inhibition. Förvaltningsrätten meddelar i samma beslut att Jaktkritikernas yrkande om inhibition ska avslås.

Detta innebär att skyddsjaktsbeslutet åter gäller till och med den 26 oktober och att skyddsjakten kan återupptas om det blir nya tamdjursangrepp.

Klagandena har svarstid 21 oktober 2020, att yttra sig över Länsstyrelsens yttrande.

Kontakt