Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens yttrande angående inhibering av skyddsjakt efter varg

Länsstyrelsen fattade den 9 oktober beslut (218-8533-2020) om skyddsjakt efter en varg i ett område i västra delen av länet. Jakten inhiberades av Förvaltningsrätten och Länsstyrelsen har yttrat sig i ärendet

Beslutet grundas på att det sedan den 21 juli har inträffat nio angrepp på får orsakade av varg. Det senaste angreppet inträffade i början av vecka 41 och besiktigades den 8 oktober.

Svar på salivprover tagna vid besiktning den 8 oktober visade att angreppet orsakats av en varg som har varit i länet tidigare under sommaren. Vargen är en tik som vandrat från reviret Tönsen 1 som ligger i Gävleborgs län. Tiken har identifierats via analys av spillning i slutet av juli och har även identifierats i Skåne län via salivprover tagna vid besiktningar där. I samband med analysen av de senaste salivproverna analyserades även en spillning som hittats söder om Hestra den 1 oktober, även den visade sig vara från denna varg.

Den 12 oktober inkom ett överklagande av skyddsjaktsbeslutet från Svenska Rovdjursföreningen. Överklagandet innehöll begäran om inhibition. Förvaltningsrätten i Luleå beslutade den 13 oktober att inhibera jakten med möjlighet för Länsstyrelsen att yttra sig för att sedan slutligt avgöra överklagan eller annat beslutas.

Länsstyrelsens yttrande till Förvaltningsrätten Pdf, 177.7 kB.

Kontakt