Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens yttrande angående inhibering av skyddsjakt efter varg

Länsstyrelsen fattade den 9 oktober beslut (218-8533-2020) om skyddsjakt efter en varg i ett område i västra delen av länet. Jakten inhiberades av Förvaltningsrätten och Länsstyrelsen har yttrat sig i ärendet

Beslutet grundas på att det sedan den 21 juli har inträffat nio angrepp på får orsakade av varg. Det senaste angreppet inträffade i början av vecka 41 och besiktigades den 8 oktober.

Svar på salivprover tagna vid besiktning den 8 oktober visade att angreppet orsakats av en varg som har varit i länet tidigare under sommaren. Vargen är en tik som vandrat från reviret Tönsen 1 som ligger i Gävleborgs län. Tiken har identifierats via analys av spillning i slutet av juli och har även identifierats i Skåne län via salivprover tagna vid besiktningar där. I samband med analysen av de senaste salivproverna analyserades även en spillning som hittats söder om Hestra den 1 oktober, även den visade sig vara från denna varg.

Den 12 oktober inkom ett överklagande av skyddsjaktsbeslutet från Svenska Rovdjursföreningen. Överklagandet innehöll begäran om inhibition. Förvaltningsrätten i Luleå beslutade den 13 oktober att inhibera jakten med möjlighet för Länsstyrelsen att yttra sig för att sedan slutligt avgöra överklagan eller annat beslutas.

Länsstyrelsens yttrande till FörvaltningsrättenPDF

Kontakt