Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Diken som förbättrar miljön

Ett dike bredvid en åkermark som minska övergödning

I anslutning till jordbruk kan problem med övergödning förekomma. En effektiv lösning är att anlägga våtmarker som fångar upp överflödiga näringsämnen för att förhindra övergödningsproblem i närliggande vattendrag.

En av två i länet

Lillån är ett vattendrag som har dålig vattenkvalité och är påverkat av övergödning från både åkermarken och sjön Draven som ligger uppströms. Att förbättra vattenkvalitén och därmed kanske också biologisk mångfald är ett prioriterat arbete.

I Ås finns nu en våtmark som är den andra i sitt slag i länet. Det finns flera unika aspekter på just den här våtmarken. Ett vanligt motstånd hos markägare är att en våtmark kräver plats som annars skulle kunna brukas i jordbruket. Men den här typen av våtmark kräver väldigt lite mark men är ändå mycket effektiv. Här är det dessutom arrendatorn av marken som själv har gjort grävarbetet efter överenskommelse med Svenska Kyrkan som är markägare.

Liknar inte en vanlig våtmark

Vid en första anblick liknar inte våtmarken den normala bilden av våtmarker. Istället ser det ut som ett vanligt dike. Men i denna våtmark kan vattnet från åkermarken ledas in och infiltreras samt rengöras innan den släpps ut till Lillån. Tidigare studier från Halland visar att denna våtmarkstyp är väldigt effektiv för att ta bort kväve och fosfor vilket är de huvudämnen som leder till övergödning. Våtmarken är också relativ liten och tar därmed minimal åkermarksareal i anspråk.

Nästa år planerar Länsstyrelsen att ta vattenprover för att validera om våtmarken har den önskade reningseffekten. Länsstyrelsen hoppas på att projektet kan få ringar på vattnet och att fler markägare vill bidra till att höja kvalitén på Lillån.

Kontakt