Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Därför får privatpersoner inte sälja levande kräftor

Två kokta kräftor

Från och med 2020 gäller nya regler för allmänhetens fiske efter signalkräfta. De flesta har varit duktiga på att följa de nya reglerna, men reglerna har också väckt flera frågor. Här svarar vi på de vanligaste frågorna.

Signalkräfta klassas som en invasiv art och det kan uppfattas som motsägelsefullt att fisket begränsas. Syftet med de nya reglerna är inte att försöka utrota signalkräftan utan syftet är att minska spridning av signalkräfta till vatten med flodkräfta. Allmänhetens fiske av signalkräfta i Vättern har visat sig öka risken att dessa sprids till vatten där de inte finns idag.

Det är en av åtgärderna för att begränsa möjligheter till att sprida signalkräfta till vatten med flodkräfta.

Nej, inte som privatperson. Ja, inom hanteringsområdet om du har yrkesfiskelicens, bedriver fiske i näringsverksamhet med stöd av enskild fiskerätt inklusive arrenden eller är näringsidkare och är återförsäljare av fisk.

På Hav- och vattenmyndighetens webbplats kan du se vad som räknas som hanteringsområdet

Signalkräfta – regler för fiske och hantering på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Nej, kräftorna får transporteras levande (dock enbart inom hanteringsområdet) från en fiskeplats till kokningsanläggning. Privat kök räknas som en kokningsanläggning.

På Hav- och vattenmyndighetens webbplats kan du se vad som räknas som hanteringsområdet

Signalkräfta – regler för fiske och hantering på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Meddela alltid Fisketillsynsmannen eller Länsstyrelsen om ni inte kan komma ut och hämta era redskap.

Kontakt