Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förlängd skyddsjakt och utökat skyddsjaktsområde efter varg

Länsstyrelsen har fattat beslut om att utöka skyddsjaktsområdet efter varg samt att förlänga den pågående skyddsjakten till den 31 augusti.

Länsstyrelsen har den 22 augusti fattat ett muntligt beslut om att jaktområdet för den pågående skyddsjakten efter varg även ska omfatta del av Vaggeryds kommun, väster om E4:an. Skyddsjakten får endast utföras av personer utsedda av jaktledaren. Länsstyrelsen har samtidigt fattat ett beslut om en förlängning av skyddsjakten som gäller till och med den 31 augusti.

Skyddsjakt efter varg i del av Gnosjö, Vaggeryds och Gislaveds kommuner Pdf, 379.8 kB.

Beslutet om en utvidgning av skyddsjaktsområdet samt förlängningen av skyddsjakten, sker efter ytterligare vargangrepp som skedde natten till lördagen den 22 augusti ca en mil väster om Skillingaryd. Vid angreppet dödades två lamm och fem skadades vid angreppet.

Länsstyrelsen uppmanar djurägare i området att om möjligt utföra sin tillsyn av tamdjuren direkt på morgonen så att eventuella fler angrepp kan upptäckas så snart som möjligt. En tidig kontakt med Länsstyrelsen om förmodade angrepp kan underlätta skyddsjakten.

Jaktområde

Jaktområdet omfattar delar av Gislaveds, Gnosjö och Vaggeryds kommuner. Området begränsas av länsgränsen i väster och i söder följer gränsen vägen till Våthult, vägen från Våthult till RV 27, söderut längs RV 27 till Anderstorp, vägen mellan Anderstorp och Kulltorp, vägen mellan Kulltorp och Uppebo. I Uppebo följer gränsen vägen österut till Klevshult och därefter längs E4:an norrut till vägen mot Bondstorp, vidare mot Stengårdshult och därefter till Öreryd och vägen via Fagerberg till länsgränsen. Utökningen av jaktområdet grundar sig på att två av angreppen skett utanför det ursprungliga jaktområdet och att dessa bedöms kunna ha samhörighet med angreppen längre västerut i länet.

Jaktområde Pdf, 2.8 MB.

Bakgrund

Sedan Länsstyrelsens första skyddsjaktsbeslut den 31 juli har ytterligare fyra vargangrepp inträffat väster om E4:an i Jönköpings län. Länsstyrelsen kan inte avgöra om det är en och samma individ som utfört alla angrepp. Det finns också starka indikationer, utifrån tidpunkt för vissa angrepp och synobservationer, om att fler än en individ rört sig i jaktområdet under den tid som skyddsjakt pågått. Att till hundra procent säkerställa att det är en och samma vargindivid som gör upprepade angrepp är i praktiken mycket svårt och därför kan inte heller lagen tillämpas på annat sätt än att det får vara en bedömning, vilket också ligger i linje med Naturvårdsverkets riktlinjer för skyddsjakt på varg (Rapport 6568, 2012) Enligt riktlinjerna bör det inte innebära några hinder för att medge skyddsjakt om det inte är klarlagt vilken individ som orsakat skadorna, samt om angreppen inträffat utanför ett känt revir bör de ha skett inom en kort tidsperiod. Angreppen i länet startade den 21 juli och har sedan inträffat återkommande i den västra länsdelen och anses därför ha inträffat både inom en kort tidsperiod och inom ett avgränsat område.

Eftersom det inte finns tillräcklig kunskap om vilken eller vilka individer som orsakat angreppen genomförs skyddsjakten på eller i anslutning till angreppsplatser för att öka chansen att fälla en skadegörande individ. I viss mån kommer även observationer och händelser att användas i den mån de anses handla om en skadegörande individ.

Kontakt