Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jönköpings län rustar för fortsatt arbete mot covid-19

Idag genomfördes höstens första regionala krishanteringsråd där Region Jönköpings län, samtliga kommuner och myndigheter inom F-samverkan möttes för att hantera pandemins konsekvenser för samhället. Mötet leddes av landshövding Helena Jonsson samt regionråd Marcus Eskdahl.

Sedan pandemins utbrott har aktörerna inom F-samverkan arbetat för att tillsammans skydda människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt övriga grundläggande skyddsvärden. De första sex månaderna av arbetet med pandemin har präglats av stora utmaningar, särskilt för sjukvården, näringslivet och i arbetet med att säkra tillgång till skyddsutrustning.

Även om vi under sommaren sett en nedgång av antalet sjuka och IVA-patienter så är pandemin inte över. För att hålla i den positiva trenden är det viktigt att vi i länet fortsätter att ta ansvar när vi återvänder till skolor och arbetsplatser.

- Pandemin fortsätter att påverka hela vår verksamhet i Region Jönköpings län, samtliga medarbetare och vår service till invånarna. Här är den väl upparbetade samverkan vi har inom vårt län en trygghet och förutsättning, säger Marcus Eskdahl, vice ordförande i regionstyrelsen.

Höstens fortsatta arbete inom F-samverkan kommer att präglas av att nationella restriktioner och rekommendationer efterlevs i länet. En viktig del i arbetet blir även att förbereda för en eventuell andra våg så att aktörerna har beredskap att snabbt kunna ställa om till att hantera situationen.

- Vi kommer att få arbeta med pandemin och dess konsekvenser under en lång tid framöver och vi får vara beredda på att anpassa oss till en ny vardag när pandemin är över. Vi måste fortsätta att hålla i och hålla ut och tillsammans kommer vi att klara av utmaningarna, säger landshövding Helena Jonsson.

Kontakt