Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förlängd skyddsjakt efter varg

Länsstyrelsen beslutar om förlängning av skyddsjakt efter en varg i del av Gnosjö och Gislaveds kommuner. Jakttiden förlängs till den 24 augusti.

Den 16 augusti inträffade ytterligare angrepp på får i området där de senaste vargangreppen ägt rum. Sedan den 21 juli 2020 har fem vargangrepp på får inträffat i Gislaveds och Gnosjö kommuner. Ytterligare ett angrepp har inträffat i Västra Götalands län. Beslut om skyddsjakt fattades den 31 juli.

Beslut om förlängning fattades muntligt den 16 augusti. Villkoren för jakten är samma som för nu gällande beslut. Jakttiden förlängs till och med den 24 augusti.

Länsstyrelsen gör bedömningen att angreppen som inträffat i området under en förhållandevis kort tid, utförts av en individ som är mer benägen att angripa tamdjur än vad som normalt kan förväntas. Länsstyrelsen bedömer att angreppen sannolikt kommer att fortsätta och att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt för att minska risken för fortsatt upprepade angrepp i området. Då det kan finnas fler individer i området väljer Länsstyrelsen att fokusera skyddsjakten till angreppsplatser för att öka chansen att fälla den skadegörande individen. För ytterligare motivering hänvisas till nu gällande beslut. 

- Under jaktperioden har Länsstyrelsen fått indikationer på att fler än en varg kan röra sig i jaktområdet. Det finns inga tecken på parbildning och det är något vi kan få svar på först under vinterns rovdjursinventering säger Linda Andersson, rovdjurshandläggare vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

För att minska risken för framtida angrepp uppmanar Länsstyrelsen djurägare att söka bidrag för permanent stängsel mot rovdjur där varg kan finnas.

Beslut om förlängd skyddsjakt efter varg Pdf, 105.6 kB.

Kontakt