Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt angrepp av varg

Natten till den 7 augusti ägde ytterligare ett vargangrepp rum i närheten av de tidigare angreppen. Sex djur dödades vid angreppet och ytterligare två saknas. Länsstyrelsens bedömning är att det är samma individ som gjort detta angreppet som de övriga angreppen i länet och angränsande område under juli 2020. Prover för analys för att om möjligt klargöra vilken individ det är har tagits.

Länsstyrelsen i Jönköpings län och Västra Götalands län beslutade den 31 juli om skyddsjakt efter vargen som vid flera tillfällen och under en kort tid utfört angrepp mot fårbesättningar i området. Efter överklaganden beslutade Förvaltningsrätten i Luleå om inhibering av jakten vilket innebär att jakten tillsvidare är avlyst. Länsstyrelsen kommer att yttra sig till Förvaltningsrätten.

Inget av salivproverna från tidigare angrepp har kunnat analyseras (för få fungerande markörer för att dra slutsatser om art, ursprung, identitet och kön). De tre spillningsproverna som har samlats in utanför angreppsområdena vid olika tidpunkter visar på två individer, en hane och en tik. Det finns inga prover tidigare än 2019 på båda dessa individer. Båda är F2:or, dvs avkomma till en F1 som i sin tur är avkomma till invandrad varg.

Länsstyrelsen känner inte till några observationer på hane och tik tillsammans i området eller andra delar av länet, vilket indikerar att det inte finns någon parbildning. Uppföljning av observationer och den kommande inventeringen i vinter kommer att ge vidare svar på frågan kring eventuell revirbildning. Inventering av varg sker under vintern men även inventeringskameror och allmänhetens viltkameror är till hjälp samt även allmänhetens rapporter via Skandobs.se. Under inventeringen letar man efter urinmarkeringar och spillning och för att kunna avgöra om det rör sig om ett revirmarkerande par.

Förvaltningen av varg sker utifrån nationella beslut och Naturvårdsverket tar fram en nationell förvaltningsplan.

Kontakt