Publiceringsdatum: 7 augusti 2020

Senast uppdaterad: fredag 7 augusti, 14.59

Inhibitionsbeslut angående skyddsjakt efter varg upphävs

Förvaltningsrätten upphäver förvaltningsrättens inhibitionsbeslut av den 4 augusti 2020. Länsstyrelsens beslut av den 31 juli 2020 är därmed gällande i avvaktan på slutligt avgörande eller annat beslutas.

Detta meddelas i ett beslut av Förvaltningsrätten i Luleå den 7 augusti. Skyddsjaktsbeslutet togs den 31 juli efter upprepade angrepp på fårbestättningar i de sydvästra delarna av Jönköpings län.

Kontakt