Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt efter varg

Länsstyrelsen i Jönköpings och Västra Götalands län har beslutat om skyddsjakt efter en varg. Anledningen är den senaste tidens angrepp mot får och avsaknaden av andra lämpliga lösningar för stunden. Skyddsjakten gäller till och med den 16 augusti 2020 och ska inledas och genomföras i samråd med Länsstyrelsen.

Under maj, juni och juli har varg angripit och dödat får vid åtta tillfällen i Ulricehamns och Tranemo kommuner i Västra Götalands län, samt i Gnosjö och Gislaveds kommuner i Jönköpings län. De fyra senaste angreppen har skett i Gnosjö, Tranemo och Gislaveds kommuner den 21 till 28 juli.

Besiktningspersonerna har samlat in DNA-prover från angreppen för analys. Målet är att säkerställa om det är en eller flera individer av varg som utfört angreppen, och om det i så fall rör sig om genetiskt värdefull varg. Inget av proven har kunnat ge svar på individnivå. Sannolikheten att det ska finnas flera vargar i det aktuella området är liten. Därför bedömer länsstyrelserna i Jönköpings och Västra Götalands län att det handlar om en och samma vargindivid som utfört de fyra senaste angreppen i juli månad. En vargindivid som har vant sig vid att angripa får, kommer att orsaka stora kostnader och mycket oro och vargindividen kommer troligtvis att fortsätta med sitt beteende och angripa får.

I det aktuella området finns det flera fårbesättningar och det saknas tillräckliga resurser för att på kort tid kunna skydda samtliga med rovdjursavvisande stängsel. Länsstyrelserna bedömer att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt, för att angreppen ska upphöra och beslutar därför om skyddsjakt.

Beslut om skyddsjakt efter varg. Pdf, 318.8 kB.

Karta över jaktområde Pdf, 17.1 MB.

Kontakt