Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ska ta fram plan för eventuella nya utbrott av covid-19

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella om det uppstår nya utbrott av covid-19 i höst. Uppdraget ska vara klart och redovisat för regeringen senast den 1 september.

Antalet personer som blir allvarligt sjuka i covid-19 har minskat den senaste tiden men enligt Folkhälsomyndigheten finns det en risk för att nya lokala och regionala utbrott blossar upp i Sverige. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna får därför i uppdrag av regeringen att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19.

Länsstyrelsen ska ta fram en plan för insatser

Uppdraget innefattar att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella för landets länsstyrelser i olika skeden av eventuella nya utbrott av covid-19. Länsstyrelsen ska bedöma vilka insatser som kan behövas inom länsstyrelsernas ansvarsområde samt ta fram en plan för hur dessa insatser skulle kunna genomföras. Länsstyrelsen i Hallands län samordnar uppdraget.

Folkhälsomyndighetens scenarier blir utgångspunkt

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram olika scenarier, både nationella och regionala, för hur smittspridningen kan komma att utvecklas i Sverige under det närmaste året, med fokus på hösten 2020. Folkhälsomyndigheten ska senast den 20 juli 2020 informera länsstyrelserna och de andra myndigheterna om scenarierna som de tagit fram.

– För att hantera eventuella nya utbrott av covid-19 är det viktigt att ha med oss Länsstyrelsernas regionala perspektiv. De är regeringens förlängda arm i kriser i landet och har också kunskap om de specifika utmaningar och förutsättningar som råder i respektive län, säger civilminister Lena Micko i ett pressmeddelande om Länsstyrelsernas nya uppdrag.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för hantering av covid-19