Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fältsäsong 2020 med biologiska och vattenkemiska undersökningar

Nätprovfiske från båt

För att utvärdera försurningspåverkan och den genomförda kalkningens effekt genomförs en rad olika undersökningar under sommaren

Inom Länsstyrelsens verksamhet kommer en rad olika biologiska och vattenkemiska undersökningar genomföras under sommaren 2020, som nätprovfiske, elfiske, kräftprovfiske och vattenprovtagning. Syftet är bland annat att utvärdera försurningspåverkan och den genomförda kalkningens effekt, dels att få en bättre bild av vattenförekomster där provtagning saknas.

Länsstyrelsen planerar att nätprovfiska 16 sjöar i länet under vecka 28-33. Vilka sjöarna är framgår av tabellen nedan. Två sjöar ingår inte i kalkeffektuppföljningen (Landsjön och Sötåsasjön) utan samfinansieras av kommun, länsstyrelse och fiskevårdsområdesförening.

Tabell över de sjöar som ska nätprovfiskas sommaren 2020

195 lokaler i vattendrag kommer att elfiskas under några veckor med början i mitten av juli. Undersökningarna kommer att utföras av konsulter.

Under vecka 33-34 kommer vattenprovtagning att pågå i våra större kalkade sjöar och vattendrag. Om det blir en regnig sommar kommer även mindre sjöar och vattendrag provtas av Länsstyrelsen och provtagare på länets kommuner.

I början av september planeras provfiske av den hotade inhemska flodkräftan i ett tiotal sjöar och vattendrag.

Kontakt