Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stor bostadsbrist i länet trots ett ökat byggande

Husfasader mot en blå himmerl.

Trots att 1457 nybyggda bostäder stod färdiga i länet under 2019 rapporterar 11 av länets 13 kommuner om en fortsatt bostadsbrist. Detta visar Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys.

Under 2019 har bostadsbyggandet fortsatt på en hög nivå i länet och 1457 bostäder har färdigställts. Det är fler än 2018 och nästan lika många som år 2017. Däremot går det att se en minskning i antalet påbörjade byggnationer. Samtidigt ökade länets befolkning under 2019 med 2774 personer.

Kommunerna rapporterar fortsatt bostadsbrist

I 11 av länets 13 kommuner råder det underskott på bostäder. Bostadsbristen är i första hand knuten till kommunernas centralorter. På tre års sikt gör fem kommuner bedömningen att det kommer att vara balans på bostadsmarknaden i kommunen.

- För särskilda grupper som ungdomar, studenter och nyanlända är bostadssituationen extra svår. Bostadsbristen slår särskilt hårt mot hushåll som är nya på bostadsmarknaden och hushåll med lägre inkomster. Priserna på de nyproducerade bostäderna är för höga för flera i dessa grupper säger Karin von Zweigbergk, samhällsplanerare vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Så ser fördelningen ut

Av de bostäder som färdigställdes förra året var 38% hyresrätter, 38% bostadsrätter och 24% äganderätter. Detta kan jämföras med det totala bostadsbeståndet där 39% är hyresrätter, 13% är bostadsrätter och hela 48% är äganderätter. Hyrorna för de nybyggda hyresrätterna är cirka 6 300 kronor per månad i medelhyra för en nybyggd etta jämfört med 3 400 kronor i det befintliga beståndet. För en trea är månadshyran cirka 10 000 kronor i ett nybyggt hus.

Under 2019 berördes 20 barn av vräkning förra året i tre av länets kommuner. Länets kommuner arbetar dock aktivt för att motverka vräkningar.

Kontakt