Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen bekämpar skunkkalla

Gul skunkkalla är en invasiv art från Nordamerika som sprider sig vid vattendrag.

Skunkkallan är en invasiv främmande växtart som sprider sig aggresivt i landet och hotar vår naturliga flora. Torsdagen den 18 juni kommer Länsstyrelsen och Vetlanda kommun att utföra åtgärder för att bekämpa och utrota arten.

Gul skunkkalla, Lysichiton americanus, kommer ursprungligen från Nordamerika och har förts in som trädgårdsväxt. Gul skunkkalla är en av de 49 arter som EU har satt upp på sin lista över invasiva främmande arter som ska utrotas. Arten trivs i fuktiga miljöer som dammar och längs vattendrag. På lokalen i Bladekulla (Vetlanda kommun) planterades skunkkalla i en trädgård för ca 45 år sedan. Från trädgården har skunkkallan sedan spridit sig i det vilda och täcker numera stora ytor längs vattendrag.

- Problemen med invasiva främmande arter i Sverige ökar. I Sveriges natur finns idag över 2000 främmande arter och drygt 400 av dessa räknas som invasiva. Många av dessa orsakar stora skador och kostnader i form av årlig bekämpning. Därför är det viktigt att vi gör krafttag för att bli av med en art som skunkkalla som sprider sig snabbt, säger Linda Griffiths, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen.

Torsdagen den 18 juni kommer Länsstyrelsen tillsammans med Vetlanda kommun att genomföra insatser vid Bladekulla i ett försök att få bort skunkkallan. Frökolvarna på hundratals plantor kommer då att skäras av och en del plantor kommer att grävas bort.
Press är välkommen att delta vid insatserna.

Kontakt