Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Invasiva främmande arter - ett hot mot den biologiska mångfalden

Gul skunkkalla är en invasiv art från Nordamerika som sprider sig vid vattendrag.

Under sommaren kommer Länsstyrelsen att medverka i en nationell satsning för att uppmärksamma invasiva främmande arter i länet och vad privatpersoner kan göra för att hindra spridningen.

Invasiva främmande arter är ett växande problem bland annat på grund av klimatförändringarna. Arter som inte tidigare varit något stort problem har börjat sprida sig, vilket ökar hotet mot den biologiska mångfalden och kan orsaka stora samhällskostnader.

De främmande arterna sprids ofta av misstag, till exempel när växtavfall slängs i naturen eller när båtar flyttas mellan olika vattendrag utan att rengöras.

- I länet har vi stora problem med flera arter, exempelvis parkslide och jättebalsamin som sprider sig i naturen. Vi behöver allmänhetens hjälp med inrapporteringen för att bromsa en fortsatt spridning av dessa oönskade arter säger Linda Griffiths, vilthandläggare vid länsstyrelsen i Jönköpings län.

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket, som är de nationellt ansvariga myndigheterna för frågan om invasiva främmande arter, driver och samordnar informationssamarbetet.

Kontakt