Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Våga vara digital! Kompetenssatsning för kommuner om digitaliseringens möjligheter i samhällsbyggnadsprocessen

Våga vara digital, tjej med VR glasögon

På uppdrag av regeringen ska Lantmäteriet tillsammans med länsstyrelserna genomföra en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter, för att kunna möta utmaningarna inom samhällsbyggnadsprocessen. I höst drar det igång med interaktiva webbsändningar för ledande personer inom kommunerna.

Idag finns ett stort behov av ökad kompetens i alla led inom offentlig sektor för att möta samhällets krav på digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Nyttan av digitaliseringen tas inte tillvara fullt ut och det finns brister i möjligheterna att hantera informationsflöden mellan myndigheterna.

Digitalisering kan ge stora vinster

Den årliga omsättningen för samhällsbyggnadsprocessen ligger på 25 % av Sveriges BNP. Genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och samverka med andra aktörer kan en enklare, mer kostnadseffektiv och säkrare samhällsbyggnadsprocess skapas i Sverige. Det kräver dock att vi ökar kunskapen om digitalisering på alla nivåer inom organisationen.

Interaktiva webbsändningar för kommunerna

Under hösten kommer interaktiva webbsändningar genomföras som kommunerna bjuds in till. Syftet med webbsändningarna är att ge ledande personer inom kommunen ökad insikt och förståelse för hur digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen kan och kommer att påverka samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen och skapa en bild av hur det kan bidra till den egna verksamheten. De som bjuds in är förtroendevalda, ledande tjänstemän och chefer för förvaltningar som ingår i samhällsbyggnadsprocessen hos kommunen samt länsstyrelsens ledningar.

- För att kunna göra samhällsplaneringen mer digital och tillgänglig – är det viktigt att vi hjälps åt på nationell, regional och lokal nivå. Att genomföra den här kompetenssatsningen i samarbete med andra aktörer ger oss goda förutsättningar att möta omvärldens krav och behov, säger Emma Willaredt - Länsstyrelsen, chef samhällsbyggnadsavdelningen.

Kompetenssatsningen uppskattas nå minst 3 000 ledande personer inom Sveriges kommuner och länsstyrelser.

Om kompetenssatsningen Våga vara digital (Lantmäteriets webbplats) Länk till annan webbplats.

Uppdraget att driva en kompetenssatsning, (Regeringens webbplats) Länk till annan webbplats.

Våga vara digital - Teaserfilm sociala medier

Kontakt