Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjälp oss att kartlägga ekoxens utbredning

En ekoxe på en träbit

Nu behöver länsstyrelserna hjälp med att följa utvecklingen av Europas största skalbagge – ekoxen. Via webbplatsen ekoxeuppropet.se uppmanas allmänheten att rapportera fynd av den fridlysta och mäktiga insekten.

Med sina karakteristiska betar och kroppslängd på upp till nio centimeter är ekoxen lätt att känna igen. Därför tog länsstyrelserna hjälp av allmänheten 2013 för att kartlägga var den fridlysta skalbaggen fanns. Under sommaren togs hela 1 760 rapporter om totalt 2 527 ekoxar i 17 olika län emot, varav de flesta fynden gjordes i landets sydöstra delar.

Viktig information

Nu sju år senare är det alltså dags för ett nytt upprop bland allmänheten. Via ett formulär på webbplatsen ekoxeuppropet.se, alternativt e-post eller telefon/sms, uppmanas nu allmänheten att rapportera fynd av ekoxen. Uppropet sker i samarbete mellan 15 Länsstyrelser och koordineras av Länsstyrelsen Östergötland.

– Vi hoppas att allmänheten vill vara med och bidra på samma engagerade sätt även den här gången. 2013 visade det sig att ekoxens utbrednings- och kärnområden hade krympt och koncentrerats ytterligare mot kusterna. Det är mycket värdefull information för oss på så vis att vi vet var vi ska göra insatser för att gynna populationerna, säger Nicklas Jansson, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

Skyddad i hela EU

Ekoxen har gått starkt tillbaka i norra Europa under de senaste årtiondena och är skyddad inom hela EU. Alla medlemsländer måste rapportera ekoxens status var sjätte år. Ekoxen är även sällsynt i Sverige förutom i vissa delar av Blekinge, Kalmar och Östergötland. Största hotet är igenväxningen av hagmarker och alltför täta och mörka grandominerade skogar.

Rapportera dina fynd

På sidan ekoxeuppropet.se finns ett fomrulär som du kan fylla i

ekoxeuppropet.se Länk till annan webbplats.

E-post: ekoxeuppropet@lansstyrelsen.se
Sms och telefon: 010-2235580/073-0864328
Telefontider: Vardagar klockan 9.00-11.30, 13.00-15.00

Viktiga uppgifter vid rapportering

 • Foto av ekoxen
 • Var (fastighet, adress eller koordinat) och när du sett ekoxen
 • Vilket kön och hur många
 • Omständighet (ekoxens tillstånd, till exempel flygande, parande, död till exempel)
 • Namn, adress, epost och telefon till dig som rapportera

Fakta om ekoxen

 • Ekoxen är Europas största skalbagge.
 • Hanen kan bli upp till nio centimeter lång inklusive sina betar, medan honan oftast är mindre, cirka fyra centimeter lång.
 • Ekoxens larv lever av döda stubbar och rötter av ek (men även bok, björk och hassel) under jord på varma och soliga platser.
 • Dess utveckling till färdig skalbagge tar fyra till fem år.
 • Som fullbildad lever den ungefär två månader, om den inte innan dess blivit mat till någon skata, grävling eller mås.
 • Ekoxen kan oftast ses flyga i skymningen eller krypa vid savflöden på olika lövträd från slutet av maj.

Kontakt