Publiceringsdatum: 20 maj 2020

Senast uppdaterad: måndag 25 maj, 10.35

Humlor och bin behövs!

Humla. Foto: Pixabay

Ungefär 90 procent av världens växter behöver pollinatörer för att sprida sig. Undersökningar visar att en tredjedel av Sveriges vilda arter av bin och humlor är hotade och riskerar att försvinna.

Den 20 maj uppmärksammar FN våra pollinatörer och deras betydelse och dagen är utropad som världsbidagen.

Under tre års tid kommer Länsstyrelsen att arbeta med särskilda åtgärder som ska gynna våra vilda pollinatörer.

Ett exempel på en åtgärd som kommit igång är skapandet av demonstrationsområden som visar hur gammal vall kan omvandlas till blomstrande slåtterängar genom bränning, skapande av jordblottor och insådd av ängsfrön.

Det finns många insatser du som privatperson kan göra i din egen trädgård eller på din mark för att hjälpa våra viktiga pollinatörer. En bra insats är att anlägga en äng eller rabatt med bivänliga växter, som lavendel och lungört. Även kryddväxter som timjan och gräslök lockar både bin, fjärilar och humlor. Boplatser kan enkelt skapas genom att låta död ved ligga solbelyst eller genom att sätta upp bihotell.

Världsbidagenlänk till annan webbplats

Läs mer i senaste numret av Förvetetlänk till annan webbplats

Naturvårdsverkets information om pollinerarelänk till annan webbplats

Kontakt