Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Drygt 2 miljoner kronor till en tryggad dricksvattenförsörjning!

Länsstyrelsen fördelar 2 miljoner kronor av det statliga stödet för vattenförsörjning till sex av länets kommuner. Syftet är bland annat att säkra kommunernas tillgång till dricksvatten under torka och att få en bättre hushållning med dricksvatten.

För andra året i rad förmedlar Länsstyrelsen i Jönköping län stöd från Havs- och Vattenmyndigheten till länets kommuner för att säkra dricksvattenförsörjningen. För 2020 har en ökad statlig satsning skett och 58 miljoner kronor har delats ut i stöd (45 miljoner kronor 2019). Syftet är både att få en bättre hushållning med dricksvatten och att förse kommunerna med nya täkter, vilka är tillräckligt stora för att kunna fungera vid långvarig torka.

- Det är positivt att vi med detta stöd kan komma en bit på vägen med arbetet att säkra dricksvattenförsörjningen i länet. De senaste åren har inneburit stora påfrestningar i främst södra Sverige där långvarig torka skapat låg tillgång till vatten säger Henrik Gustafsson, handläggare på Länsstyrelsen i Jönköping.

I Jönköpings län får sex kommuner dela på drygt 2 miljoner kronor. Några exempel på åtgärder som kommer att genomföras är

  • Säkrad dricksvattenproduktion genom nya täkter (Vetlanda, Gnosjö, Eksjö och Habo).
  • Minska vattenläckor i ledningsnätet (Tranås kommun).
  • Nytt reservkraftverk för att minska påverkan i vattenleverans vid strömavbrott (störst stöd, närmare 600 000 kronor till Gislaveds kommun).

Havs- och Vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Gislaved
Reservkraftverk till Gislaveds vattenverk.
PLC byte Gislaveds Vattenverk.

Gnosjö
Principutredning ombyggnad av Bäckshult vattenverk.
Utredning ny täkt Marieholm.
Utreda och projektera nya produktionsbrunnar Bäckshult.

Tranås
Läcksökningsutrustning.
Algutredning i dricksvatten.

Habo
Ny brunn Brandstorps vattenverk.
Ny brunn Baskarps vattenverk.

Eksjö
Försjön - underlag för vattenskyddsområde.

Vetlanda
Ädelfors- Grundvattenbrunn för ny framtida täkt.

Kontakt