Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Två kvinnor står på trottoaren utanför en butik och tittar på blommor som står ute på två hyllor. Ovanför blomsterbutiken ligger en uteservering med tomma stolar. 

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget är nu mycket allvarligt för stora delar av hotell- och restaurangbranschen, handeln samt vissa andra branscher. I regeringens extra ändringsbudget avser regeringen avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher.

Först när regeringens förordning är klar kan länsstyrelserna ta fram information om hur stödet kan sökas och hur det kommer att handläggas.

Ansökningsförfarandet kommer att ske digitalt och informationen om hur du går tillväga läggs ut på Länsstyrelsernas webbplatser när förordningen är på plats.

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget är nu mycket allvarligt för stora delar av hotell- och restaurangbranschen samt handeln. I regeringens extra ändringsbudget avsätter regeringen 5 miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Här omfattas exempelvis butikshandel, logiverksamhet, restauranger samt arrangemang av kongresser/mässor men även konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård.

- Det här är ett av flera initiativ som regeringen har vidtagit för att hjälpa företag i Sverige och det är viktigt att hyresrabatten nu kommer företagen till del, säger Ibrahim Baylan, näringsminister.

Regeringen har arbetat fram ett förslag till förordning som har skickats till EU-kommissionen. Då det handlar om statsstöd så måste satsningen godkännas av EU. Regeringens förhoppning är att kunna fatta ett beslut om förordningen under nästa vecka.

- Det är ett allvarligt läge för många branscher. Många företag kommer kunna ta del av den här hyresrabatten och vi arbetar för fullt med att få alla detaljer för stödet på plats. Min förhoppning är att hyresvärdarna redan nu inleder en dialog med sina hyresgäster för att gemensamt ta ett ansvar i denna svåra tid, säger Per Bolund, finansmarknads- och bostadsminister.

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga själva rabatten, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna och omfattar alla hyresvärdar. Som hyresvärd måste du dock skicka in din ansökan till Länsstyrelsen senast den 31 augusti 2020. Det är därför viktigt att hyresvärdar nu tar ansvar för att ingå avtal för att på så sätt stödja sina hyresgäster.

Ansökningsförfarandet kommer att ske digitalt och informationen om hur du går tillväga läggs ut på Länsstyrelsernas webbplatser när förordningen är på plats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping