Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flera företag vill hjälpa vården med skyddsutrustning

Skyddshandskar i olika färger

Efter ett upprop från F-samverkan om möjligheten för näringslivet att förse kommunerna i länet med skyddsutrustning har gensvaret varit över förväntan.

Den 1 april gick F-samverkan ut med en förfrågan om företag som hade möjlighet att på en lokal nivå hjälpa till att skapa skyddsutrustning som efterfrågas efter samhällets behov.

- Gensvaret från näringslivet i länet har varit fantastiskt. Totalt har över 50 företag svarat på vårt upprop om att hjälpa till med att skapa skyddsutrustning och fler företag fortsätter att anmäla sitt intresse, säger Patrik Westerlund, ledningsstrateg, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Länsstyrelsens arbete med regional krisledning i F-samverkan

F-samverkan har sammanställt företagens produktionsmöjlighet och matchat det med kommuners och Regionens behov av skyddsutrustning. Sammanställningen har sedan förmedlats till inköpsansvariga hos kommuner, Region Jönköpings län och Socialstyrelsen som just nu arbetar med att kontakta företagen för eventuella inköp.

Stora uppköp har redan skett, både från kommuner och gemensamt via F-samverkan. I länet har arbetet genererat leveranser av skyddshandskar, flergångsvisir, handsprit och munskydd.

Arbetet med att hitta lokala företag som kan hjälpa till ersätter inte de ordinarie beställningarna som kommunerna och regionen gör, utan ska ses som ett komplement.

Kontakt