Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kan ditt företag skapa skyddsutrustning?

Skyddshandskar i olika färger

Just nu råder det brist på skyddsutrustning i världen och i Jönköpings län. Länsstyrelsen söker därför de företag som har möjlighet att på en lokal nivå hjälpa till att skapa den skyddsutrustning som efterfrågas.

Socialstyrelsen har arbetat med att inventera behovet av skyddsutrustning på landets olika regioner. Nu pågår ett arbete med att fånga upp behoven hos kommunerna.

Länsstyrelsens roll

För Jönköpings län har Länsstyrelsen ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar. Det rör sig bland annat om samordning och stödjande i att fördela länets samlade resurser samt fungera som kontakt mot de nationella myndigheterna och regeringen.

Länsstyrelsens arbete med regional krisledning

För att åtgärda situationen med brist på utrustning arbetar Länsstyrelsen nu med att inventera vilka möjligheter som finns att skapa materialet som efterfrågas lokalt.

Har du eller ditt företag möjlighet att på något sätt stödja arbetet med att ta fram skyddsutrustning? Här finns en lista på den information som vi söker och kommer sammanställa.

  • Vad kan ert företag hjälpa till med?
  • Vilka volymer är möjliga?
  • Hur snabbt kan ni komma igång och vilken uthållighet finns?
  • Vilka kontaktvägar kan vi förmedla?

Blankett

För att vi ska kunna sammanställa informationen på ett så tydligt sätt som möjligt vill vi att ni använder den blankett som vi har tagit fram.

  1. Fyll i blanketten så noga som möjligt
  2. Skicka den till länsstyrelsen via e-post
    covid19.jonkoping@lansstyrelsen.se

Blankett Stöd med tillverkning av skyddsutrustning 2020PDF

Länsstyrelsen förmedlar de uppgifter som kommer in via våra kanaler till Region Jönköpings län och de kommuner som efterfrågar utrustning. Länsstyrelsen har i nuläget inga uppdrag som gör att vi behöver beställa egen skyddsutrustning och kommer därför inte stå som beställare.

Varje kommun respektive region kommer själva göra en bedömning hur deras behov ser ut och vilka krav de ställer. Därför kommer de själva stå för sina upphandlingar/beställningar.

Nya direktiv för CE märkning

Den 25 mars meddelade Arbetsmiljöverket att en arbetsgivare som använder icke CE-märkt skyddsutrustning inte kommer få någon sanktionsavgift. Skyddsutrustningen ska vara säker och ge ett ändamålsenligt skydd. Arbetsgivaren har ansvaret för att den utrustning som används inte ger en falsk trygghet. Därmed måste varje arbetsgivare själva ta ställning till sina egna inköp.

Om personlig skyddsutrustning på Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Utrustning som efterfrågas

Mer information om vilka regler som gäller nu kan du läsa på Kemikalieinspektionens webbplats.

Vanliga frågor från företag om desinfektionsmedel och coronavirus på Kemikalieinspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Mer information om vilka regler som gäller nu kan du läsa på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Smittrisker (AFS 2018:4) på Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Skyddsförkläde eller alternativ till skyddsrock ska täcka arbetskläderna och kunna tas av på ett säkert sätt.

De ska kunna dras av framåt utan att behöva röra ryggsidan eller dra något över huvudet.

Skyddsrocken ska ha lång ärm och vätskeavvisande. Den ska täcka arbetskläder och kunna tas av på ett säkert sätt.

Den ska vara tillräckligt långa och ärmarna bör ha ”tumgrepp” så de kan fixeras in under skyddshandskar.

Det ska vara en hel framsida med öppning vid ryggen. Den ska kunna dras av, vrängas ut och in, framåt samtidigt som man tar av skyddshandskar. Fästet i ryggen måste kunna dras isär lätt. Inget ska behöva dras över huvudet.

Visiret ska täcka hela ansiktet, några cm nedanför hakan. Ögon, näsa och mun ska vara helt skyddade från stänk.

Visiret ska kunna torkas av med alkoholbaserat desinfektionsmedel.

Visiret ska kasseras när sikten inte är klar eller när eventuella skumgummidetaljer blivit förorenade.

Kontakt