Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information om covid-19

Foto: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

I december 2019 upptäcktes ett utbrott av coronaviruset covid-19 i Kina. Smittan har därefter spritt sig till en mängd länder i världen och klassas som en pandemi.

Spridningen av covid-19 är en pandemi

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige som mycket hög. Världshälsoorganisationen WHO har klassificerat utbrottet av covid-19 som en pandemi. Det betyder att sjukdomen nu finns eller snart kommer att finnas i alla världsdelar och att den sannolikt kommer att drabba alla världens länder. (Källa: Folkhälsomyndigheten)

Information om att spridningen av covid-19 är en pandemi, på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. (2020-04-01)

Eget ansvar är viktigt för att motverka spridning

Coronaviruset ger feber, hosta och andningssvårigheter. Hos en del, främst äldre med en annan grundsjukdom, kan den orsaka allvarlig sjukdom. Folkhälsomyndigheten uppmanar nu alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är ditt agerande viktigt för att motverka spridning

Alla kan bidra till att minska smittspridningen av coronavirus (covid-19). Tänk på följande:

  • Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Begränsa besök hos äldre personer så långt det är möjligt.
  • Personer över 70 år behöver få hjälp med att undvika kontakter med andra människor.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till samtliga länder.

Sök i första hand information på nätet

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser.

Hitta snabbt: Information om coronaviruset per ämnesområde hos Krisinformation.se
Länk till annan webbplats.

  • Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
  • Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Teckenspråkstolkad information om covid-19 hos Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information hos andra myndigheter

Folkhälsomyndigheten

Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar och råd för hemvändande resenärer.

Folkhälsomyndighetens information om Covid-19 Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Myndigheterna om det nya coronaviruset på webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden har information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart man vänder sig vid symptom.

Om Coronavirus på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Utrikes­departementet

UD har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns på plats i Hubeiprovinsen.

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset på regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Regeringen

Här kan du läsa om regeringens arbete och insatser med anledning av coronaviruset.

Regeringen Länk till annan webbplats.

Regeringens arbete med coronapandemin på regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

EU:s smittskyddsmyndighet

European Center for Disease Prevention and Control Länk till annan webbplats.

Världshälsoorganisationen WHO

På WHO:s webbplats kan du läsa mer om coronavirus 2019-nCoV på engelska.

Om coronavirus 2019-nCoV på WHO:s webbplats Länk till annan webbplats.

Samverkan nationellt och regionalt

För att samverka med andra aktörer i länet är Länsstyrelsen i Jönköpings län sedan flera år tillbaka en del av organisationen F-samverkan. Där ingår länets kommuner inklusive räddningstjänster, Region Jönköpings län, Polismyndigheten och andra viktiga myndigheter som alla har uppdrag inom säkerhet och beredskap.

Samarbetet inriktas av ett regionalt råd med företrädare från aktörernas politiska ledning och chefstjänstemän. Det löpande arbetet styrs av en styrgrupp med chefstjänstemän och arbetet sker under ett arbetsutskott i olika arbetsgrupper. Vid en samhällsstörning arbetar F-samverkan i en inriktnings- och samordningsfunktion. Det innebär att vi intensifierar samarbetet och har tätare möten och att alla arbetar enligt en inriktning som vi gemensamt beslutat om.

Genom att samordna aktörerna och stödja varandra är vi starkare och kan uträtta mer. Kriser skapar ett stort behov av information och det är viktigt att vi som myndigheter har en god förmåga att möta detta behov – både gentemot enskilda medborgare men särskilt i arbetet med att hjälpa kommunerna i informationsarbetet.

Länsstyrelsens uppdrag
Covid-19 sätter många delar av samhället under stark press – inte minst länets hälso- och sjukvård. En viktig uppgift för Länsstyrelsen och för F-samverkan är att prioritera resurser, så att samhället kan fungera.

Länsstyrelsens arbete med regional krisledning

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till samtliga länder.

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset på UD:s webbplats Länk till annan webbplats.

Regeringen beslutade den 17 mars att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Ett tillfälligt förbud mot resor till EU via Sverige med anledning av covid-19 på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även att man tänker igenom om inrikes resor är nödvändiga att genomföra, speciellt till och från storstadsområden.

Tänk över om resan verkligen är nödvändig på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar
Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare.

Läs mer om beslutet

Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar på Polismyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids.

Nu finns information till arrangörer av evenemang på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Har du sökt eller fått tillstånd från Länsstyrelsen till offentlig tillställning och har eventuella frågor kring detta efter att ha läst informationen på polisens hemsida? Då kan du skicka din fråga till oss via mail.

E-post jonkoping@lansstyrelsen.se

På verksamt.se har Tillväxtverket samlat information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid- 19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Håll dig uppdaterad om nya coronaviruset och covid-19 på verksams webbplats Länk till annan webbplats.

På regeringskansliets webbplats finns en sida som samlat information kring regeringens olika budgetändringar som rör företagare.

För företagare med anledning av covid-19 på regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Official information on the novel corona virus Länk till annan webbplats. (Folkhälsomyndigheten)

Questions and answers, (FAQ) about COVID-19 Länk till annan webbplats. (Folkhälsomyndigheten)

European Center for Disease Prevention and Control Länk till annan webbplats. (EU:s smittskyddsmyndighet)

At the webpage 1177.se you can find information about corona i other languages: Arabic, English, Finnish, Meänkieli, Nordsamiska, Persian, Polish, Russian, Somali, Spanish, Sydsamiska.

Information about corona in other languages 1177,se Länk till annan webbplats.

Nyheter om nya coronaviruset på flera språk, Sveriges Radio  Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping