Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Kronan på Länsstyrelsens vapensköld mot en blå blåbakgrund

Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare.

Beslutet innebär att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Beslutet gäller i hela Sverige från och med 29 mars 2020 tills vidare. Regeringen kommer att löpande pröva behovet av förordningen och den upphävs när förbudet inte längre behövs.

Syftet med beslutet är att minska spridningen av coronaviruset Covid-19.

Vilken typ av evenemang berörs av beslutet?

Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter.

Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping